Protestantse Gemeente te Wormerveer

Als Protestantse gemeente te Wormerveer willen wij een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn, met een visie die fungeert als een kompas.

Zang tijdens de dienst voorlopig anders geregeld

Op advies van de classis wordt er tijdens de diensten niet meer live gezongen. Er wordt nog onderzocht, hoe dit onderdeel van de dienst, het beste kan worden ingevuld.

Begroting Kerk en Diaconie op website

De kerkrentmeesters en de diakenen willen u graag wijzen op de begroting die is opgesteld door beide colleges. Zowel de begroting van de kerk als de diaconie zijn op deze website beschikbaar.

Pagina 1 van 14 pagina's  1 2 3 >  Laatste »

Vieringen zijn elke zondagochtend, aanvang: 10:00 uur
Bezoeken van de vieringen, tijdelijk niet toegestaan.
Vieringen zijn live en achteraf mee te beleven.