Antependium roze

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis.

Laat eens wat van u horen.

Verschillende gemeenteleden gaan door een moeilijke periode van hun leven. Andere verblijven langdurig of tijdelijk in een verpleegtehuis of ziekenhuis. Een bezoekje of een kaartje van u wordt altijd op prijs gesteld.

De blauwe woestijn - Leon Rasser

Koopvaardijpredikant Leon Rasser heeft in de kerk aan het Noordeinde een video opgenomen als onderwerp de eenzaamheid. Een actueel onderwerp ook voor niet zeevarende.

Pagina 4 van 14 pagina's « Eerste  <  2 3 4 5 6 >  Laatste »

Kindernevendienst vanuit de viering. Koffie/thee na de dienst.
Crèche op afspraak. Stuur even een ..