Weer zingen in de kerk maar nog geen bezoekers

De kerkenraad heeft besloten dat we tot onze volgende vergadering,
11 mei, nog geen gemeenteleden in de kerk toe te laten. De kerkdiensten zullen zolang alleen online toegankelijk zijn.

Gezamenlijk online diensten met Wormer

Omdat zowel de kerkenraden Wormer als Wormerveer besloten hebben geen bezoek bij de diensten toe te staan, blijven de online diensten gezamenlijk.

Kerkdiensten tijdelijk niet toegankelijk, alleen live te volgen

Binnen de geldende coronaregelgeving, is het niet wenselijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat tot nader orde de vieringen enkel online plaatsvinden.

De blauwe woestijn - Leon Rasser

Koopvaardijpredikant Leon Rasser heeft in de kerk aan het Noordeinde een video opgenomen als onderwerp de eenzaamheid. Een actueel onderwerp ook voor niet zeevarende.

Pagina 1 van 3 pagina's  1 2 3 >