Jaarboek met informatie

Elk gemeentelid krijgt jaarlijks ‘het groene boekje’ met hierin alle informatie die voor onze gemeente van belang zijn.

Aftrek van uw vrijwillige bijdragen

Hierbij een toelichting hoe u uw bijdrage aftrekbaar is en blijft van uw aangifte inkomstenbelasting. Maak uw gift over op IBAN:
NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.

ANBI documenten

De Protestantse Gemeente te Wormerveer is voor de belastingdienst gekenmerkt als een ANBI instelling. De voorgeschreven ANBI documenten vindt u in dit item.

Beleidsplan 2021-2025

De Protestantse Gemeente te Wormerveer heeft in 2021 het beleidsplan 2021-2025 opgesteld.

Pagina 1 van 1 pagina's