Jaarboek met informatie

Elk gemeentelid krijgt jaarlijks het jaarboekje, voorheen ‘het groene boekje’ genoemd, met hierin alle informatie die voor onze gemeente van belang zijn.

Aftrek van uw vrijwillige bijdragen

Hierbij een toelichting hoe u uw bijdrage aftrekbaar is en blijft van uw aangifte inkomstenbelasting. Maak uw gift over op IBAN:
NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.

ANBI documenten

De Protestantse Gemeente te Wormerveer is voor de belastingdienst gekenmerkt als een ANBI instelling. De voorgeschreven ANBI documenten vindt u in dit item.

Beleidsplan 2021-2025

De Protestantse Gemeente te Wormerveer heeft in 2021 het beleidsplan 2021-2025 opgesteld.

Pagina 1 van 1 pagina's