nieuws

Memoires van ds. Marius Noorloos

Ds. Noorloos is van 1970 tot 1977 predikant geweest van de Gereformeerde Kerk te Wormerveer. In de memoires van ds. Noorloos komt deze fase van zijn leven ook aan de orde.

Omdat ik van verschillende kanten het verzoek kreeg mijn memoires te schrijven, ben ik er in het najaar van 2015 aan begonnen en zijn ze in september 2017 voltooid.
Als voor mijn levensloop kenmerkende titel is gekozen Gaandeweg verder. Hieraan is als verduidelijkende ondertitel toegevoegd via leven uit de Bron.