pastoraat

Protestantse Gemeente te Wormerveer

Als Protestantse gemeente te Wormerveer willen wij een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn, met een visie die fungeert als een kompas.

Die richting geeft aan de manier waarop wij als gemeente ons geloof belijden. Dit is vastgelegd in het beleidsplan en met name ook de visie die als volgt is vastgelegd.

De Visie:
Vanuit ons geloof vormen we een gemeenschap waarin we vragend en open op zoek gaan naar wat het betekent om samen met God en zijn zoon Jezus te leven.
Vanuit ons geloof vieren we iedere zondag de eredienst om vanuit de schriften en het evangelie van Jezus Christus richting, houvast en inspiratie te zoeken voor ons leven van alledag.
Wij geloven dat je alleen gemeente kunt zijn door om te zien naar elkaar, naar onze naaste, dichtbij en ver weg. Vanuit dat geloof willen we in gesprek zijn en blijven met elkaar en onze omgeving over levensvragen, problemen en uitdagingen van onze tijd en willen we wie in nood is de helpende hand bieden, pastoraal of diaconaal, kerkelijk of niet.

Saamhorigheid betekent voor ons:
- Ruimte en respect geven aan het anderszijn van je medemens, in leven en geloof.
- Gastvrij en uitnodigend zijn voor wie een plek zoekt in onze gemeente.

In onze activiteiten en keuzes die we maken als gemeente spannen we ons in om deze visie, met de menskracht, geestkracht en materiƫle middelen die we in huis hebben, zichtbaar te maken, naar elkaar en naar onze omgeving. We willen openstaan voor veranderingen en toekomstgericht zijn in onze activiteiten, maar niet zonder kritisch te zijn.

U kunt natuurlijk lid worden van onze gemeente. Dit kan u via onze ledenregistratie regelen.