pastoraat

Protestantse Gemeente te Wormerveer

Als Protestantse gemeente te Wormerveer willen wij een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn, met een visie die fungeert als een kompas.

Het kompas geeft de richting aan waarop wij als gemeente ons geloof belijden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de wekelijkse viering op zondagochtend. Na deze viering drinken wij gezamenlijk, voor wie dat willen, koffie/thee in de Kosterij. De Kosterij is naast het kerkgebouw gelegen en vormt de spil van de sociale activiteiten die wij als gemeente organiseren.

Als gemeente moet je keuzes maken hoe je als gemeente wil functioneren. Dit is vastgelegd in het beleidsplan. De volgende visie is binnne dit beleidsplan vastgelegd.

De Visie:
Als Protestantse Gemeente te Wormerveer willen wij tijd en ruimte bieden aan de ontmoeting met God en met elkaar. Vanuit ons geloof vieren we iedere zondag de eredienst. Daarin zoeken we vanuit de Schriften richting, houvast en inspiratie voor ons leven van alledag. Wij willen gastvrij en uitnodigend zijn voor wie een plek zoekt in onze gemeente. We vinden het belangrijk om open te staan voor elkaar, om elkaar te vertrouwen. Wij hechten eraan dat er ruimte is voor het anders-zijn van medemensen, om elkaar te respecteren, in leven en geloof. Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met elkaar en onze omgeving over de uitdagingen van onze tijd. Daartoe willen we samenwerken met allen die wij ontmoeten op de weg van geloof, hoop en liefde. Wij geloven dat je alleen gemeente kunt zijn door om te zien naar onze naaste, dichtbij en ver weg, binnen de eigen gemeente en daarbuiten. Wij geloven dat het onze opdracht is om de helpende hand te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Wij willen ons inzetten voor een wereld die rechtvaardig en duurzaam is. We vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met dat wat wij ontvangen hebben, om dit door te geven aan toekomstige generaties. Bij dit alles willen we open staan voor vernieuwing en verandering, zonder daarbij de waarde van de traditie uit het oog te verliezen.

Saamhorigheid betekent voor ons:
- Ruimte en respect geven aan het anderszijn van je medemens, in leven en geloof.
- Gastvrij en uitnodigend zijn voor wie een plek zoekt in onze gemeente.

In onze activiteiten en keuzes die we maken als gemeente spannen we ons in om deze visie, met de menskracht, geestkracht en materiële middelen die we in huis hebben, zichtbaar te maken, naar elkaar en naar onze omgeving. We willen openstaan voor veranderingen en toekomstgericht zijn in onze activiteiten, maar niet zonder kritisch te zijn.

U kunt natuurlijk lid worden van onze gemeente. Dit kan u via onze ledenregistratie regelen.