kerkrentmeesters ANBI

Aftrek van uw vrijwillige bijdragen

Hierbij een toelichting hoe u uw bijdrage aftrekbaar is en blijft van uw aangifte inkomstenbelasting. Maak uw gift over op IBAN:
NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.

Hierbij nog een rekenvoorbeeld op de toelichting. Advies: lees eerst de toelichting.

Bij een totaal aan inkomsten van 40.000 euro geldt een drempel van 400 euro. Bedragen tot 400 euro vallen weg tegen de drempel bij uw aangifte.
Stel u schenkt 500 euro aan de kerk en 500 euro aan andere goede doelen. Dan was in de oude situatie, zonder overeenkomst 1.000 euro min de drempel van 400 euro, is 600 euro aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer u nu een overeenkomst afsluit met de kerk over uw vrijwillige bijdrage van 500 euro is op deze bijdrage geen drempel meer van toepassing. Deze 500 euro is dus in zijn geheel aftrekbaar bij uw aangifte inkomsten belasting. Echter op de andere 500 euro is de drempel wel van toepassing. Dus daarvan is 500 euro min de drempel van 400 euro, 100 euro aftrekbaar bij uw aangifte inkomsten belasting. In totaal dus 600 euro. Hetzelfde bedrag als zonder overeenkomst.

Daarom is een overeenkomst alleen gunstig voor u als uw giften aan andere doelen lager zijn dan de drempel. In bovengenoemd voorbeeld is dat minder als 400 euro.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of interesse hebben om een overeenkomst met onze gemeente te sluiten, dan kunt u met mij contact opnemen.

Martijn Bakker
Penningmeester PKN te Wormerveer