gebouw

Antependia

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel, leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis.

Over de liturgietafel in onze kerk hangen sinds 2020 nieuwe tafelkleden (antependia). De oude tafelkleden waren nodig aan vervanging toe. Deze waren in de jaren 70 van de vorige eeuw aan de kerk geschonken door de vrouwenvereniging. Dat betekent dat zij inmiddels bijna vijftig jaar dienst hebben gedaan. Zij hebben kleur in onze kerk gebracht. Nu zijn er dan vijf nieuwe antependia om ons de komende jaren door het kerkelijk jaar heen te leiden. Dat willen die kleden namelijk doen: ons bewust maken van de tijd van het jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur. We leven in de tijd voor of na Pasen, in Advent, of op Pinksteren. Het is Goede Vrijdag of Kerstnacht. Al deze dagen hebben een eigen karakter. Daar horen natuurlijk specifieke liederen, lezingen en gebeden bij. Maar het karakter van de tijd wordt ook uitgedrukt met de kleur van het kleed op de tafel.Groen: Zondagen na Epifanie en zondag na Pinksteren.
Paars: Advent tot Kerstnacht, Veertigdagentijd, goede Vrijdag, Stille Zaterdag en uitvaartdienst (of wit).
Rood: Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, bevestiging van een huwelijk (of wit) en ingebruikname van een kerkgebouw (of wit).
Wit: Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars) en ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).
Roze: Midden van de Advents- en veertigdagentijd.

De antependia spreken van vreugde en verdriet, hoop en lijden, leven en dood. Hun kleuren en symbolen nemen ons mee door het kerkelijk jaar. Wij hopen dat zij vele jaren mogen gaan doen.

De antependia zijn in samenwerking met Slabbinck te Almere ontworpen en geproduceerd. (Link groene antepenium.)