gebouw

Antependium rood

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel, leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De kleur rood staat voor bloed en vuur.

Bloed en vuur doet ons direct aan Pinksteren denken en verwijst ons naar de Heilige Geest.

Op de nieuwe antepedia staan ook symbolen. Die horen bij het karakter van de tijd van het jaar. Het rode doek laat vlammen zien en een duif. Dit zijn symbolen van de Heilige Geest.Het rode kleed ligt op de liturgietafel op Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, bevestiging van een huwelijk (of wit) en bij ingebruikname van een kerkgebouw (of wit).

(Link witte antepenium)