gebouw

Antependium wit

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. Wit heeft met zuiverheid en licht te maken.

Op het witte doek zijn bijvoorbeeld stralen te zien. Die verwijzen naar het licht van Christus.

Het open kruis is gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het witte kleed ligt op de liturgietafel bij:
Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars), doop en bij een ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).

(Link roze antepenium)