gebouw

Antepenium groen

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De kleur groen staat voor groei en hoop.

Het groene antependium bevat twee korenaren. Zij symboliseren, net als de kleur groen, groei en toekomst.

Het open kruis, gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook alle vier een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het groene kleed ligt op de liturgietafel bij de zondagen na Epifanie en de zondag na Pinksteren.

(Link paarse antepenium)