gebouw

Antependium paars

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De paarse antependium wil vooral ingetogenheid uitstralen.

Paars wordt geassocieerd met rouw, soberheid en dood. Daarom is dit tafelkleed sober vormgegeven met vormen die op beslotenheid duiden.

Het open kruis, gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het paarse kleed ligt op de liturgietafel bij:
Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars) en bij een ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).

(Link rode antepenium)