pastoraat kerkrentmeesters ANBI

Beleidsplan 2021-2025

De Protestantse Gemeente te Wormerveer heeft in 2021 het beleidsplan 2021-2025 opgesteld.

Het beleidsplan was al enige jaren verlopen. Dus hoog tijd voor het maken van een nieuw beleidsplan. Het verwoordt waar wij als kerkelijke gemeente voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Dit beleidsplan biedt het kader voor de begrotingen van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Hiernaast is het een kerkordelijke verplichting binnen de Protestantse Kerk in Nederland dat iedere gemeente moet beschikken over een beleidsplan.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen op initiatief van de kerkenraad, in samenwerking met de gemeente en uitgewerkt door de beleidscommissie.

Via deze link kunt u het beleidsplan inzien en/of downloaden.

Reageren op het beleidsplan kan via de scriba, .