contact

Bescherming Persoonsgegevens

Het bestuur van onze gemeente is privacy van persoonsgegevens een belangrijk punt. Maar wij zijn ook met elkaar gemeente.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. Het internet heeft ervoor gezorgd dat bedrijven steeds gemakkelijker data kunnen verzamelen. Logisch dat de gemiddelde burger zich terecht zorgen maakt over wat er met zijn gegevens gebeurt. Het is daarom altijd zoeken naar een juiste afweging van de bescherming van de persoonsgegevens van onze gemeenteleden.

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van kracht; op 25 mei 2018 is deze vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd op de Europese richtlijn GDPR (General Data Protection Regulation). Deze verordening treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving.

De AVG is met name gericht op het vastleggen, verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen hebben voor onze gemeente. Wij zijn al vele jaren bewust van de privacy van persoonsgegevens. Om deze reden zijn bij alle informatie (Kerkblad, Kerkplus, Jaarboek) die via de website zichtbaar zijn, de adressen, telefoonnummers etc. verwijderd.

Als organisatie zijn wij bewust van onze taak de privacy van persoonsgegevens te bewaken. Mocht u vinden dat we hier een steek(je) laten vallen, wilt u dit dan bij ons melden?