contact

Bestuur

De Protestantse Gemeente te Wormerveer wordt bestuurd door de kerkenraad en een aantal colleges.
Elk college is vertegenwoordigd in de kerkenraad.

- Diaconie (vz. Roel van Eerde)
- Jeugdraad (vz. Tineke Andrea)
- Kerkrentmeesters (lid Kerkenraad: Hans Jobse)
- Pastoraat (Coördinator: Annemiek den Hertog)

Scriba Kerkenraad: Getty Renaud (.)
Voorzitter Kerkenraad: Vacature (.)
Predikant: Ds. C. Ravensbergen (.)

Het gevoerde beleid is een uitvloeisel van het beleidsplan 2015-2020