contact

Bestuur

De Protestantse Gemeente te Wormerveer wordt bestuurd door de kerkenraad en een aantal colleges.
Elk college is vertegenwoordigd in de kerkenraad.

- Diaconie (vz. Roel van Eerde)
- Jeugdraad (vz. Tineke Andrea)
- Kerkrentmeesters (lid Kerkenraad: Hans Jobse)
- Pastoraat (Coördinator: Hans Boerma)

Scriba Kerkenraad: Irene Hooij (.)
Voorzitter Kerkenraad: Wil Renaud (.)
Predikant: Tijdelijk vacant

Het gevoerde beleid is een uitvloeisel van het beleidsplan.