contact

Contact

Belangrijke adressen, telefoonnummers, e-mail adressen en IBAN.

Adres: Noordeinde 20, 1521 PA Wormerveer
Postadres: Postbus 33; 1520 AA Wormerveer (ook voor de predikant)
Telefoon Kosterij/Kerk: 075 - 640 87 99.

Lid worden? Volg deze link (Ledenregistratie).

Bestuurlijke zaken: zie postadres.
voor spoed (voorzitter van de kerkenraad): 075 - 6289104
Pastorale ondersteuning: Coördinator pastoraat (email).
Predikant: Tijdelijk vacant
Verhuur Kosterij/Kerk: Klik hier voor informatie.

Uw giften zijn van harte welkom (ANBI instelling).
IBAN: NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.
Collectebonnen, klik hier voor aanvullende informatie.
Diaconie: IBAN NL96INGB 0005 157 431 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Wormerveer.
Jeugdwerk: IBAN NL33INGB 0000 319 332 ten name van: Jeugdraad Protestantse Gemeente te Wormerveer.

Website beheer: .

Elk seizoen wordt het informatieboekje (groene boekje) uitgegeven. Hierin staan alle activiteiten, wijkindelingen, contactpersonen voor specifieke activiteiten of taken.