jeugd

Crèche en Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst en op afspraak crèche.

Onze gemeente heeft gelukkig ook nog jonge leden. Voor de allerjongste is er tijdens de kerkdienst een crèche. Deze wordt gehouden in de Kosterij (eerste deur), waar de jongste kinderen lekker, onder toezicht, hun gang kunnen gaan. Op deze wijze kunnen jonge ouders ook in alle rust de kerkdienst bezoeken. Als de ouders er prijs op stellen is het mogelijk dat crèchebezoekers met de kindernevendienst op het einde van de dienst in de kerk komen. Spreek dit duidelijk af met de leiding van de crèche. Het is namelijk de bedoeling dat dit alleen op verzoek van de ouders gebeurd.
Op dit moment is het aanbod beperkt. Daarom is afgesproken dat er enkel crèche is in overleg. Er is wel een vast rooster voor de oppassers, maar die komt alleen in actie als u voor zaterdag 16:00 uur een e-mail verstuurt naar: ..
Voor de diensten van de hoogtij dagen, zoals Pasen en Kerst, is er altijd crèche.De kinderen voor de kindernevendienst beginnen (en eindigen) gewoon in de kerk. Voor de Schriftlezing gaan zij onder leiding van de kindernevendienst naar de Kosterij om hun eigen verhaal te horen. Naar de overdenking worden zij, terwijl de gemeente luistert naar orgelspel, door de ambtsdrager van dienst opgehaald.
De leiding van de kindernevendienst is in het algemeen op de hoogte van de vakanties. In de zomervakantie kan het daardoor voorkomen dat er geen kindernevendienst is. Maar heeft u logies of zijn er kinderen voor de kindernevendienst, laat het in deze periode dan de leiding even weten van te voren weten om teleurstelling te voorkomen.