nieuws

De blauwe woestijn - Leon Rasser

Koopvaardijpredikant Leon Rasser heeft in de kerk aan het Noordeinde een video opgenomen als onderwerp de eenzaamheid. Een actueel onderwerp ook voor niet zeevarende.

Op 31 januari 2021 ging Leon Rasser nog voor in onze gemeente. De inleiding in KerkPlus was als volgt:

Als koopvaardijpredikant zet ik mij in voor het welzijn van zeevarenden in de havens aan het Noordzeekanaal. Daarbij mag ik zeevarenden ontmoeten aan boord van schepen. Het leven en werken aan boord valt niet altijd mee. Heimwee is het grootste probleem waar men mee te kampen heeft. Door belangstelling te tonen en praktische hulp te bieden probeer ik namens de Protestantse Kerk in Nederland de opvarenden een hart onder de riem te steken.

Zeelieden hebben veel te maken eenzaamheid, een actueel iets waar wij in de coronatijd mee te maken hebben. De woorden van Leon Rasser zult u waarschijnlijk aanspreken.

Een uitgebreid interview met Leon Rasser vindt u in Maritiem Nederland.