pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is de herderlijke zorg voor de leden van de gemeente en voor hen, die van buiten de gemeente een beroep op ons doen of geestelijke zorg kunnen gebruiken.

Zij die een pastorale taak op zich hebben genomen, lopen een eindje mee op de levensweg van anderen en ondersteunen hen op deze weg door middel van bezoek, gesprek en gebed. Dit gebeurt met name rond kernmomenten in het leven, zoals bij geboorte en doop, trouwen, overlijden en rouw en in tijden van ziekte. Zo belichamen zij in hun werk de zorg die God als Herder voor mensen heeft en zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren, dat pastoraat een taak blijft van de hele gemeente en dat ook naar hen, die werkzaam zijn in het pastoraat, wordt omgekeken.