diaconie

Diaconaalproject 2020

Het diaconaalproject voor 2020 heeft als doel om 12 jonge mensen 1 jaar lang te kunnen laten studeren.

De stichting “The Gambian Children First” stelt zich sinds 2002 tot doel een bijdrage te leveren aan de scholing en ontwikkeling van tieners in Gambia waardoor hun kansen op betaald werk en een beter bestaan toeneemt. De stichting richtte zich in eerste instantie vooral op de meisjes die uit straatarme gezinnen komen, maar nu ook op jongens.

Het ontwikkelingspeil van derde wereldlanden blijkt namelijk het snelst te stijgen als jonge vrouwen en dus aanstaande moeders geschoold worden en in hun onderhoud kunnen voorzien. Zij verdienen een kans om een zelfstandig bestaan op te kunnen opbouwen.

Gelet op de ontwikkelingen van de laatste paar jaar is er in Gambia een belangrijke nieuwe behoefte ontstaan: het tegengaan van de migratie naar Europa. We kennen inmiddels het probleem van de vluchtelingenstroom. Overvolle boten met mensen die vanuit Libië, met alle gevaren vandien, Europa willen bereiken in de hoop een beter bestaan op te kunnen bouwen. Ook uit Gambia vertrekken (te)veel jonge mannen, (zwangere) jonge vrouwen en kinderen naar o.a. Nederland. Van het totaal aantal Afrikaanse vluchtelingen dat in de afgelopen jaren naar Europa kwam, kwam 7% uit Gambia, dat komt neer op zo’n 10.000 Gambianen!

Deze stichting is dan ook van mening dat ze niet langer alleen meisjes, maar ook de jongens de kans willen geven om een eigen bestaan op te bouwen.

Ons doel is om dit jaar voor 12 jonge mensen het schoolgeld (ongeveer € 155 per jaar) bijeen te brengen. Dat komt dus neer op een bedrag van € 1.860.
Helpt u mee?