pastoraat

Gebedsgroep komt elke 14 dagen bij elkaar.

Het is niet alleen belangrijk om een gastvrije gemeente te zijn, maar we mogen ook een biddende gemeente te zijn. De volgende bijeenkomst vindt u in de agenda.

Jezus zelf roept ons op om te bidden en we lezen dat hij zelf ook vaak de berg op ging om te bidden.

Er is veel onrust in de wereld, oorlog, honger enz. We kunnen ook denken aan mensen in onze eigen gemeente die gebed nodig hebben, en kunnen we op deze manier bij elkaar betrokken zijn.

We komen 1 keer per 2 weken op maandagmiddag, om 13.30 uur in de Kosterij bij elkaar. Iedereen die mee wil bidden is welkom.


Als u/jij het fijn vindt als er voor u/jou gebeden wordt kan dit door gemaild naar . of contact opnemen met Hans Boermat tel: 075-6213893