nieuws

Goede Vrijdag in beelden, Donderdag 23 maart 19:30 uur

Op donderdagavond 23 maart is er een voorbereiding op de dienst van Goede Vrijdag. U wordt verzocht om afbeeldingen mee te nemen.

In de dienst op Goede Vrijdag horen wij gedeelten uit het lijdensverhaal van Jezus. Daar zingen we dan ook liederen bij. Dit jaar willen we bij ieder Bijbelgedeelte ook afbeeldingen laten zien. U kunt daarbij denken aan de kruiswegstaties. Wie zelf zo’n afbeelding bezit of gemaakt heeft (een schilderij, beeld, foto, tekening, of iets anders), die wordt bij deze gevraagd om dit voorwerp op donderdag 23 maart 2023 (19.30 uur) mee te nemen naar de Kosterij. Daar gaan we dan met elkaar in gesprek over het verhaal van het lijden van Jezus en zoeken we voor de afbeeldingen een geschikte plaats in de kerkdienst. (Tineke Andrea en Ds. Christiaan Ravensbergen)