pastoraat gebouw

Herdenkingsbord in de kerk

Heer, herinnert u de namen ......................
Achter in de kerk hangt het herdenkingsbord. Op dit bord staan de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen.

Het schilderij, wat door Aafke Boerma is gemaakt, is geïnspireerd op een preek die zij bij een begrafenisdienst hoorde.
Het blauwe boek verbeeldt het levensboek dat gesloten is. Dit is de vergelijking met een mensenleven, dat bij het sterven afgesloten wordt. Dit levensboek ligt op de Bijbel, Gods Woord, dat nooit gesloten wordt. We mogen weten dat God ons leven kent en dat we ook bekend zijn bij hem als we gestorven zijn.
De achtergrond kan worden gezien als een soort visioen.Onder het schilderij is ruimte voor het plaatsen van bordjes. Op deze bordjes staan de namen van gemeenteleden die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen. De procedure is dat het bordje een jaar op het bord blijft staan. Een jaar naar het overlijden van het gemeentelid, wordt in de dienst dit overlijden herdacht in het gebed.
Het herdenkingsbord hangt, als u binnenkomt, rechts achter in de kerk. Onder het bord staat een tafel met enkele kaarsjes. Bezoekers van een kerkdienst hebben de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het de gewoonte om alle gemeenteleden te herdenken, die in het betreffende kerkelijk jaar zijn overleden. Hiervoor wordt, zover adressen bekend, de familie van de overledenen uitgenodigd. Voor elke overledenen wordt een kaars door de familie of ambtsdrager van dienst aangestoken. Daarnaast een kaars ter herinnering aan zij die in onze gedachten zijn en wij nog steeds erg missen.
De laatste kaars is voor hen die niet genoemd zijn.