gebouw

Het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente

Het kerkgebouw dat aan het Noordeinde 20 te Wormerveer staat, is het centrum van de Protestantse Gemeente te Wormerveer.Het kerkgebouw vindt zijn oorsprong in 1637. Voor deze tijd stond op dezelfde plaats een rooms-katholieke kapel welke tijdens de 80-jarige oorlog door Spanjaarden is geplunderd en verwoest. Tot 1767 was het een éénbeukige kerk. In dat jaar is de zijvleugel gebouwd en heeft de kerk, afgezien van kleine aanpassingen, zijn huidige vorm gekregen. In 1846 is het huidige Knipscheer orgel geïnstalleerd welke nog steeds in onze kerk dienst doet. In de afgelopen jaren hebben er grote restauraties plaatsgevonden zoals de restauratie van 1970 maar ook de verbouwing van de Kosterij. Deze gebeurden veelal in eigen beheer wat kenmerkend is voor onze gemeente.Onze kerkelijke gemeente vindt, net als onze kerk, zijn oorsprong in 1637. Gestart als Protestantse gemeente na de reformatie, maar gedurende de eeuwen gesplitst in een Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk. Vanaf 1984 zijn wij een 'Samen op weg' gemeente en gaan vanaf 2009 als Protestantse Gemeente verder.