pastoraat ANBI

Jaarboek met informatie

Elk gemeentelid krijgt jaarlijks ‘het groene boekje’ met hierin alle informatie die voor onze gemeente van belang zijn.

Elk seizoen wordt het informatieboekje (groene boekje) uitgegeven. Hierin staan alle activiteiten, wijkindelingen, contactpersonen voor specifieke activiteiten of taken. Uit oogpunt van privacy is via de website enkel het jaarboekje (zonder persoonlijke gegevens) beschikbaar.