jeugd

Jeugdactiviteiten

De volgende activiteiten worden voor de jeugd van onze gemeenschap georganiseerd:

- Crèche;
- Kindernevendienst;
- Jeugddiensten;
- Tienerdiensten;
- Catechisatie (in overleg met de predikant);
- Uitstapjes;
- Filmavonden of andere informele activiteiten.
Tijdens de kerkdienst wordt met regelmaat de jeugdige bezoekers betrokken in de dienst, door met hen het onderwerp van de dienst te bespreken. Twee jeugdige kerkbezoekers helpen bij het collecteren.