jeugd

Jeugdactiviteiten

De volgende activiteiten worden voor de jeugd van onze gemeenschap georganiseerd:

- Crèche,
- Kindernevendienst;
- Jeugddiensten;
- Tienerdiensten;
- Catechisatie (in overleg met de predikant);
- Uitstapjes;
- Filmavonden of andere informele activiteiten.
Tijdens de kerkdienst wordt met regelmaat de jeugdige bezoekers betrokken in de dienst, door met hen het onderwerp van de dienst te bespreken.