jeugd

Kindernevendienstproject “Verander je mee?”

‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld.

Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven.

We lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde man en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk voor stuk zijn het verhalen waarin de wereld verandert. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee?

Bij de zondagen in de veertigdagentijd:

Zondag 26 februari 2023; Matteüs 4:1-11
Waar zeg je nee tegen?
Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de verleidingen. Daarna laat de duivel hem met rust en komen engelen om hem te dienen.

Zondag 5 maart 2023; Matteüs 17:1-9
Straal jij al een beetje?
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik vreugde.’

Zondag 12 maart 2023; Johannes 4:5-26
Bijzondere ontmoeting
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.

Zondag 19 maart 2023; | Johannes 9:1-39
Open je ogen
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft.

Zondag 26 maart 2023; Johannes 11:1-44
Kom!
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf.

Zondag 2 april 2023; Matteüs 21:1-11
Waar hoop je op?
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Er worden mantels en takken op de weg gelegd en Jezus wordt toegezongen: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel.

Zondag 9 april 2023; Johannes 20:1-18
Alles wordt anders
Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft!