kerkrentmeesters

Ledenregistratie

Gaat u verhuizen of is er een wijzigingen in de burgerlijke staat? Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie ofwel het ‘kerkelijk bureau’.
Blijf in contact met uw kerk.

Onvolkomenheden of wijzigingen m.b.t. geboorte, doop, belijdenis, overlijden en/of huwelijk kunt u doorgeven aan het "kerkelijk bureau". Al deze berichten worden verwerkt in de ledenadministratie.

Verhuizingen van buiten de kerkelijke gemeente worden vanuit de landelijke registratie doorgegeven en deze gegevens worden automatisch verwerkt in de plaatselijke administratie. Maar u kunt ook uzelf gerust aanmelden.

Natuurlijk kunt u ook lid worden van onze gemeente. Wij verzoeken u hiervoor het formulier in te vullen (dat u via deze link kunt downloaden) en getekend op te sturen naar het kerkelijk bureau. Mocht u hierover eerst een gesprek willen hebben met onze predikant of een gemeentelid, kunt u zonder problemen in contact treden met onze predikant of een e-mail sturen naar ..

Het adres van het kerkelijk bureau is:
Postbus 33; 1520 AA Wormerveer of
.