diaconie

Missie

In het beleidsplan van 2015 - 2019 is de missie van de diaconie als volgt vastgelegd:

Onze missie is, dat wij onze gemeente bewust willen maken van de noden in de wereld, zowel van de wereld om ons heen als ook van de wereld verder weg. Onze rol als diaconie zien wij vooral als die van aanjager bij het oppakken van diaconale taken door de gemeente. Wij doen dit onder andere door het houden van presentaties en door stukjes in het kerkblad. Om de bewustwording van de gemeente te vergroten, vinden wij vinden het belangrijk dat wij de wereld van ver weg dichterbij halen en zodoende een gezicht geven. Dit doen we vooral door het uitnodigen van sprekers en gasten.
Tot slot zien wij het als onze taak om jongeren van onze gemeente door een ‘diaconale bril’ naar de wereld te laten kijken. Dit doen wij door in de kindernevendienst en tienerdienst diaconale thema’s te bespreken. Ook vragen wij hun hulp bij bepaalde taken en projecten.