jeugd

Tienerdienst

Ook dit seizoen zijn er weer tienerdiensten. Iedereen van 12 tot 17 jaar is van harte welkom. Iedereen, dus ook als je niet lid bent van onze gemeente, ben je van harte welkom.

Bij een Tienerdienst start je gewoon in de kerk met de hele gemeente. Voordat de lezingen starten (na ongeveer een kwartier), gaan de kinderen en de tieners naar hun eigen ruimte om daar hun kindernevendienst of tienerdienst te vervolgen. In de tienerdienst spreken en luisteren we met leeftijdsgenoten over geloof en samenleving. Een eigentijdse manier om jouw plaats in deze samenleving te bepalen.

De inhoud van de tienerdiensten wordt door de deelnemers bepaald. Zij komen met onderwerpen en activiteiten, die zij in het kader van de tienerdienst willen doen. De leiding van de tienerdienst is hierbij ondersteunend. De afspraak is gemaakt dat er minimaal eens in de twee/drie maanden een tienerdienst is. Maar als vanuit de tieners een onderwerp of andere reden is om een tienerdienst te houden, is dit geen enkel probleem.

De deelnemers kunnen ook op andere dagen dan de zondag iets organiseren. Het doel is om elkaar te ontmoeten en samen iets te beleven. Op deze wijze ontmoet je leeftijdgenoten die enigszins gelijkwaardig in het leven staan.

Iedereen (ook als je geen lid bent van de kerk en het gewoon eens wil meemaken) is in de tienerdienst van harte welkom.