pastoraat

Protestantse Gemeente te Wormerveer

Als Protestantse gemeente te Wormerveer willen wij een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn, met een visie die fungeert als een kompas.

Het kompas geeft de richting aan waarop wij als gemeente ons geloof belijden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de wekelijkse viering op zondagochtend. Na deze viering drinken wij gezamenlijk, voor wie dat willen, koffie/thee in de Kosterij. De Kosterij is naast het kerkgebouw gelegen en vormt de spil van de sociale activiteiten die wij als gemeente organiseren.

Als gemeente moet je keuzes maken hoe je als gemeente wil functioneren. Dit is vastgelegd in het beleidsplan. De volgende visie is binnne dit beleidsplan vastgelegd.

De Visie:
Als Protestantse Gemeente te Wormerveer willen wij tijd en ruimte bieden aan de ontmoeting met God en met elkaar. Vanuit ons geloof vieren we iedere zondag de eredienst. Daarin zoeken we vanuit de Schriften richting, houvast en inspiratie voor ons leven van alledag. Wij willen gastvrij en uitnodigend zijn voor wie een plek zoekt in onze gemeente. We vinden het belangrijk om open te staan voor elkaar, om elkaar te vertrouwen. Wij hechten eraan dat er ruimte is voor het anders-zijn van medemensen, om elkaar te respecteren, in leven en geloof. Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met elkaar en onze omgeving over de uitdagingen van onze tijd. Daartoe willen we samenwerken met allen die wij ontmoeten op de weg van geloof, hoop en liefde. Wij geloven dat je alleen gemeente kunt zijn door om te zien naar onze naaste, dichtbij en ver weg, binnen de eigen gemeente en daarbuiten. Wij geloven dat het onze opdracht is om de helpende hand te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Wij willen ons inzetten voor een wereld die rechtvaardig en duurzaam is. We vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met dat wat wij ontvangen hebben, om dit door te geven aan toekomstige generaties. Bij dit alles willen we open staan voor vernieuwing en verandering, zonder daarbij de waarde van de traditie uit het oog te verliezen.

Saamhorigheid betekent voor ons:
- Ruimte en respect geven aan het anderszijn van je medemens, in leven en geloof.
- Gastvrij en uitnodigend zijn voor wie een plek zoekt in onze gemeente.

In onze activiteiten en keuzes die we maken als gemeente spannen we ons in om deze visie, met de menskracht, geestkracht en materiële middelen die we in huis hebben, zichtbaar te maken, naar elkaar en naar onze omgeving. We willen openstaan voor veranderingen en toekomstgericht zijn in onze activiteiten, maar niet zonder kritisch te zijn.

U kunt natuurlijk lid worden van onze gemeente. Dit kan u via onze ledenregistratie regelen.
kerkdienst

Samenkomsten live of achteraf meebeleven

U kunt kerkdiensten live en achteraf meebeleven via kerkdienstgemist.nl of via deze website. In dit item kunt u lezen hoe u dat kunt doen en hiervoor de nodige verwijzingen (links) vinden.

Via onderstaand beeld kunt u een samenkomst direct (live) meebeleven. Het beeld is een directe link naar kerkdienstgemist.nl. Voor het volgen van de dienst, kunt u hier de 'orde van dienst' in een nieuw venster openen.Op de website van kerkdienstgemist.nl wordt duidelijk aangegeven als er een live uitzending plaats vindt. De uitzending begint 5 minuten voor aanvang van de samenkomst. Mocht u eerder hebben afgestemd, moet u hiervoor het scherm wel vernieuwen.

Om kerkdiensten achteraf te beluisteren zijn meerdere mogelijkheden.
- Via deze website
Via het menu item 'kerkdienst' (even boven het afbeelding van de Kosterij), vindt u de laatste diensten. Naast vastlegging van de dienst, vindt u de bijbehorende liturgie en KerkPlus van die week. Door op de rode tekst (link) te klikken wordt het bijbehorende bestand geopend.
Op deze wijze kunt u ook later in de week of de weken erna, de kerkdienst nogmaals of alsnog beleven. De vastlegging van de dienst is bewerkt, het intro van de dienst is kort.

- Via de website van kerkdienstgemist.nl
De opnames die van de diensten worden gemaakt, om deze live mee te kunnen beleven, worden bewaard. De diensten van de laatste maanden nogmaals bekijken of beluisteren.
Het betreft hier de volledige (onbewerkte) opname.

Mocht u een samenkomst willen bekijken of beluisteren, die niet meer beschikbaar is of andere vragen/opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website (.).
contact

Contact

Belangrijke adressen, telefoonnummers, e-mail adressen en IBAN.

Adres: Noordeinde 20, 1521 PA Wormerveer
Postadres: Postbus 33; 1520 AA Wormerveer (ook voor de predikant)
Telefoon Kosterij/Kerk: 075 - 640 87 99.

Lid worden? Volg deze link (Ledenregistratie).

Bestuurlijke zaken: zie postadres.
voor spoed (voorzitter van de kerkenraad): 075 - 6289104
Pastorale ondersteuning: Coördinator pastoraat (email).
Predikant: Tijdelijk vacant
Verhuur Kosterij/Kerk: Klik hier voor informatie.

Uw giften zijn van harte welkom (ANBI instelling).
IBAN: NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.
Collectebonnen, klik hier voor aanvullende informatie.
Diaconie: IBAN NL96INGB 0005 157 431 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Wormerveer.
Jeugdwerk: IBAN NL33INGB 0000 319 332 ten name van: Jeugdraad Protestantse Gemeente te Wormerveer.

Website beheer: .

Elk seizoen wordt het informatieboekje (groene boekje) uitgegeven. Hierin staan alle activiteiten, wijkindelingen, contactpersonen voor specifieke activiteiten of taken.

contact

Bestuur

De Protestantse Gemeente te Wormerveer wordt bestuurd door de kerkenraad en een aantal colleges.
Elk college is vertegenwoordigd in de kerkenraad.

- Diaconie (vz. Roel van Eerde)
- Jeugdraad (vz. Tineke Andrea)
- Kerkrentmeesters (lid Kerkenraad: Hans Jobse)
- Pastoraat (Coördinator: Hans Boerma)

Scriba Kerkenraad: Irene Hooij (.)
Voorzitter Kerkenraad: Wil Renaud (.)
Predikant: Tijdelijk vacant

Het gevoerde beleid is een uitvloeisel van het beleidsplan.
contact

Routebeschrijving

Ons kerkgebouw, Noordeinde 20, 1521 PA Wormerveer,
kunt u als volgt bereiken (o.a. link naar maps).

Het kerkgebouw ligt aan De Zaan op de hoek van het Noordeinde en de Kerkstraat. Achter het kerkgebouw vindt u "De Kosterij". Hierin bevinden zich de ruimtes waar de gemeente gebruik van maakt voor o.a. vergaderingen, créche en kindernevendienst.

Vanaf de A9 (Haarlem - Alkmaar):
Neem afslag 10-Castricum naar N8/N203 richting Zaanstad. Beneden bij de afslag neemt u richting Zaanstad; N203/N8
Na 5,2 km (u bent langs Krommenie gereden), sla linksaf de N246 richting Wormer/West-Graftdijk/West-Knollendam.
U rijdt de oprit voor de N246 op en slaat direct (450 m) bij de verkeerslichten rechts af, de Kerkstraat in. De Kerkstraat (1,1 km) rijdt u geheel uit tot aan de Zaan. Rechts van u, op de hoek, staat het kerkgebouw.

Vanaf de Amsterdam:
De rondweg om Amsterdam (A10) gaat bij het Coenplein over in de A8 (richting Zaanstad/Purmerend/Leeuwarden). Bij de splitsing A8/A7 blijft u de A8 (richting Wormer/Alkmaar) volgen.
Op het einde van de A8, gaat u rechtsaf, afslag Wormer/Alkmaar (N8/N246).
Na ongeveer 2,5 km. krijgt u, direct over het viaduct, verkeerslichten. Hier slaat u rechtsaf Wormerveer (Kerkstraat) in.
De Kerkstraat (1,1 km) rijdt u geheel uit tot aan de Zaan. Rechts van u, op de hoek, staat het kerkgebouw.


Grotere kaart weergeven


Met het openbaarvervoer (trein)
Als u station Wormerveer uit komt, loopt u rechtdoor (de Wandelweg oversteken, de Stationstraat in) tot aan de Zaan (rivier). Hier gaat u linksaf. U kunt langs de De Zaan blijven lopen, tot u bij het kerkgebouw (hoek Kerkstraat) komt. Het is ongeveer 8-10 minuten lopen vanaf het station. Tegenover het station (uit het station, rechts aan de overkant van de weg) stopt ook stadsbus 69, richting station Krommenie/Assendelft. Deze rijdt door het Noordeinde/Kerkstraat. Als u met de bus gaat, kunt u naast het kerkgebouw (halte Noordeinde) uitstappen. De dienstregeling vindt u via deze link.

Met het openbaarvervoer (bus)
Stadsbus 69 (Connexxion) rijdt van Station Zaandam naar Station Krommenie/Assendelft. Deze stadbus rijdt door Wormerveer heen. De halte Noordeinde bevindt zich op de hoek Kerkstraat/Noordeinde, naast het kerkgebouw.
contact

Bescherming Persoonsgegevens

Het bestuur van onze gemeente is privacy van persoonsgegevens een belangrijk punt. Maar wij zijn ook met elkaar gemeente.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. Het internet heeft ervoor gezorgd dat bedrijven steeds gemakkelijker data kunnen verzamelen. Logisch dat de gemiddelde burger zich terecht zorgen maakt over wat er met zijn gegevens gebeurt. Het is daarom altijd zoeken naar een juiste afweging van de bescherming van de persoonsgegevens van onze gemeenteleden.

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van kracht; op 25 mei 2018 is deze vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd op de Europese richtlijn GDPR (General Data Protection Regulation). Deze verordening treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving.

De AVG is met name gericht op het vastleggen, verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen hebben voor onze gemeente. Wij zijn al vele jaren bewust van de privacy van persoonsgegevens. Om deze reden zijn bij alle informatie (Kerkblad, Kerkplus, Jaarboek) die via de website zichtbaar zijn, de adressen, telefoonnummers etc. verwijderd.

Als organisatie zijn wij bewust van onze taak de privacy van persoonsgegevens te bewaken. Mocht u vinden dat we hier een steek(je) laten vallen, wilt u dit dan bij ons melden?
contact

Links

Organisaties en informatiebronnen die voor u van belang kunnen zijn.

Gezamelijke activiteiten Zaanstreek Noord.
PKN. De centrale site van de Protestantse Kerk Nederland
Kerk in actie. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties.
Protestantse Gemeente te Wormer. Wormerveer en Wormer organiseren gezamelijk activiteiten voor de beide gemeentes.
Protestantse Gemeente te Krommenie. Zustergemeente te Krommenie.
Gereformeerde kerk Zaandijk. Zustergemeente te Zaandijk.
ESIM Radio. Organisatie die via Zaanradio zaanse kerkactualiteit en kerkdiensten uitzenden.
Kerkomroep. Organisatie die voor onze gemeente de kerktelefoon (webradio) verzorgd.
Kerk zonder grenzen. Kerk zonder grenzen verzorgt kerkdiensten via radio (Radio Bloemendaal) en internet.
Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Diaconaal samenwerkingsverband van christelijke kerken in de Zaanstreek/Waterland.
Stichting Present. Landelijke organisatie voor ondersteuning vanuit de eigen omgeving.
Exodus. Stichting helpt ex-gevangenen bij het maken van een nieuwe start in de maatschappij.
Stichting Lerato. Theologisch Onderwijs van de Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider Afrika.
Dorcas Hulp Nederland. Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika.
Hospice De Schelp. Mensen in hun laatste levensfase in huiselijke omgeving zorg bieden.
Gemeente Zaanstad. Onze kerk kan ook worden gebruikt als trouwlocatie.
nieuws

Deze website wordt niet meer onderhouden.

Als gevolg van wijzigingen in de laatste nieuwste versie van browsers, wordt de gebruikte techniek van deze website niet meer ondersteund. Daarom is er een tijdelijke website actief.

In overleg met de Kerkrentmeesters zal voor een nieuw CMS (centrale omgeving om een website te onderhouden) worden geactiveerd. Dit kan nog even duren. Daarom dus een tijdelijke website.

Mocht de link niet werken, kunt u in het adresblok van de browser het volgende intypen: https://pknwormerveer.nl/tijdelijk/
pastoraat

Laat eens wat van u horen.

Verschillende gemeenteleden gaan door een moeilijke periode van hun leven. Andere verblijven langdurig of tijdelijk in een verpleegtehuis of ziekenhuis. Een bezoekje of een kaartje van u wordt altijd op prijs gesteld.

Dat geldt natuurlijk ook voor gemeenteleden die thuis wonen en waarvan u weet dat ze extra aandacht op prijs stellen of nodig hebben. Als gemeentelid heeft u ook een pastorale taak. Kijk naar elkaar om.

Vraag eens aan uw wijkambtsdrager waar u eens langs kan gaan, doe eens een telefoontje of stuur een kaartje. U kunt natuurlijk ook u zelf opgeven als pastorale medewerker. Kerk zijn we met elkaar.

Zaans Medisch Centrum. Postbus 210; 1500 EE Zaandam.
Bij de redactie zijn geen meldingen van het verblijf in het ziekenhuis bekend.

Zorghotel Recura. Kon. Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam.
- Bij de redactie zijn geen meldingen van het verblijf in Recura bekend

Oostergouw. Koningin Julianaweg 10; 1502 DZ Zaandam.
- Bij de redactie zijn geen meldingen van het verblijf in Oostergouw bekend.

Nieuw Groenland, Bolksbeek 151, 1509 ED Zaandam
- Mevrouw Luyt - Pluister, kamer 241.

Saenden. Nova Zembla 2, 1506 VD Zaandam
- Mevrouw R. Woudsma-Hiddema, kamer 318.
pastoraat

Vrouwengespreksgroep “Een ding is nodig’

Om de week komt de vrouwengespreksgroep op maandagmiddag bij elkaar in de Kosterij. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 4 december

Misschien denkt u: Is een vrouwengespreksgroep nog wel van deze tijd? Ja, maar natuurlijk is een gespreksgroep nog van deze tijd. Jouw ervaring, gevoelens en standpunten in deze maatschappij in respect met elkaar bespreken is van alle tijden en dat kan in een veilige omgeving. Dus u kunt gerust komen.

De vrouwengespreksgroep 'één ding is nodig' komt één keer in de veertien dagen in de Kosterij bij elkaar op de maandagmiddag om 13.30 -15.30 uur. We gebruiken het blad Elisabethbode' als inspiratie voor de onderwerpen. Het blad verschijnt 2 keer per maand. In dit blad staat naast diverse interessante artikelen ook een artikel met vragen, waarover we met elkaar nadenken. Neem zelf maar eens een kijkje op internet: http://www.elisabethmagazine.nl.
Daarnaast staan ontmoeting en gezelligheid ook hoog in het vaandel.

Voor dit jaar zijn de volgende data vastgelegd:
4 en 18 december
pastoraat

Gebedsgroep komt elke 14 dagen bij elkaar.

Het is niet alleen belangrijk om een gastvrije gemeente te zijn, maar we mogen ook een biddende gemeente te zijn. De volgende bijeenkomst vindt u in de agenda.

Jezus zelf roept ons op om te bidden en we lezen dat hij zelf ook vaak de berg op ging om te bidden.

Er is veel onrust in de wereld, oorlog, honger enz. We kunnen ook denken aan mensen in onze eigen gemeente die gebed nodig hebben, en kunnen we op deze manier bij elkaar betrokken zijn.

We komen 1 keer per 2 weken op maandagmiddag, om 13.30 uur in de Kosterij bij elkaar. Iedereen die mee wil bidden is welkom.


Als u/jij het fijn vindt als er voor u/jou gebeden wordt kan dit door gemaild naar . of contact opnemen met Hans Boermat tel: 075-6213893
pastoraat

De nieuwe Steeg

De nieuwe Steeg is er elke woensdag. Van 10:00 tot 13:00 uur bent u van harte welkom in de Kosterij.

Vele jaren was in de ruimte naast de O.L.V. Geboorte Kerk aan de Marktstraat wekelijks de inloop voor koffie/thee. En –zeker zo belangrijk– een plek om elkaar ontmoeten. Onder de naam De Steeg is deze activiteit, van de Gezamenlijke Kerken van Wormerveer, een succes geweest, maar door het sluiten van de O.L.V. Geboorte Kerk aan de Marktstraat kon deze activiteit daar niet meer doorgaan.

Deze activiteit vindt nu plaats in de Kosterij en de naam is dan ook aangepast in 'De nieuwe Steeg'.

Elke woensdag wordt in de Kosterij de inloop van 10:00 uur tot 13:00 uur gehouden. Iedereen is welkom, om gezamenlijk een kop koffie etc. te nuttigen en een praatje te maken.
jeugd

Tienerdienst

Met regelmaat organiseren wij tienerdiensten. Iedereen van 12 tot 17 jaar is van harte welkom. Iedereen, dus ook als je niet lid bent van onze gemeente, ben je van harte welkom.

Bij een Tienerdienst start je gewoon in de kerk met de hele gemeente. Voordat de lezingen starten (na ongeveer een kwartier), gaan de kinderen en de tieners naar hun eigen ruimte om daar hun kindernevendienst of tienerdienst te vervolgen. In de tienerdienst spreken en luisteren we met leeftijdsgenoten over geloof en samenleving. Een eigentijdse manier om jouw plaats in deze samenleving te bepalen.

De inhoud van de tienerdiensten wordt door de deelnemers bepaald. Zij komen met onderwerpen en activiteiten, die zij in het kader van de tienerdienst willen doen. De leiding van de tienerdienst is hierbij ondersteunend. De afspraak is gemaakt dat er minimaal eens in de twee/drie maanden een tienerdienst is. Maar als vanuit de tieners een onderwerp of andere reden is om een tienerdienst te houden, is dit geen enkel probleem.

De deelnemers kunnen ook op andere dagen dan de zondag iets organiseren. Het doel is om elkaar te ontmoeten en samen iets te beleven. Op deze wijze ontmoet je leeftijdgenoten die enigszins gelijkwaardig in het leven staan.

Iedereen (ook als je geen lid bent van de kerk en het gewoon eens wil meemaken) is in de tienerdienst van harte welkom.

Voor het nieuwe kerkseizoen (tweede helft van 2023) zijn de volgende data gepland: 1 oktober, 29 oktober, 19 november en 17 december. Zet ze maar vast in je agenda.
pastoraat

Predikant (vacant)

Sinds 1 mei 2023 is onze gemeente vacant. Op korte termijn zal een beroepingscommissie worden geformeerd en gaan we opzoek naar een nieuwe predikant.

Op 30 april 2023 heeft Ds. Christaan Ravensbergen, na 7 jaar verbonden te zijn geweest aan onze gemeente, afscheidt van onze gemeente genomen.
Ds. Ravensbergen gaat zich dit jaar bezighouden met het afronden van een boek (proefschrift) over de religiegeschiedenis van Arnhem in de jaren 1543-1648. Per januari 2024 wordt Ds. Ravensbergen predikant van de Hervormde Gemeente te Purmer.

Onze gemeente is dus op dit moment vacant. Er wordt een beroepingscommissie samengesteld en vervolgens zal de zoektocht naar een nieuwe predikant gaan starten.

Oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen dienst in onze kerk

Zowel op oudejaarsavond (19:00 uur) als op nieuwjaarsmorgen (10:00 uur) is er een kerkdienst in onze kerk. Oudjaarsavond gaat Ds. C. Ravensbergen voor. Op zondag (nieuwjaarsmorgen) is de voorganger de heer K.A. Booij. Op zondag is er ook koffie/thee drinken na de dienst.

gebouw

Kerk aan het Noordeinde: eeuwenoud monument

Op het toppunt van de Gouden Eeuw kreeg Wormerveer in 1637 zijn hervormde (toen gereformeerde) kerk.
(Dit artikel kunt u ook downloaden.)

Op het toppunt van de Gouden Eeuw kreeg Wormerveer in 1637 zijn hervormde (toen gereformeerde) kerk, in hetzelfde jaar dat de Statenvertaling van de bijbel, de eerste in het Nederlands, verscheen.Bezoekers van de kerkdiensten konden voortaan meelezen en predikanten wedijverden met elkaar in lange, saaie preken om te bewijzen hoe goed ze wel onderlegd waren. Het was de tijd van Rembrandt en Rubens, Vondel, Descartes en stadhouder Frederik Hendrik. Twee predikanten van de classis Haarlem dienden een verzoek in bij de Staten van Holland om Zaandijk en Wormerveer een gecombineerde hervormde gemeente te starten. Zaandijkers vonden Westzaan en Wormerveerders Krommenie te ver. Ze waren te vaak verkouden door het slechte weer of ze slaagden er niet in op tijd te komen. Die bezwaren werden gehonoreerd, tot grote vreugde van schepen Alewijn Jansz Lieshout, wiens zoon de eerste steen heeft mogen leggen. Op dezelfde historische grond waar nu zes eeuwen geleden door 20 bewoners van een gehucht aan de Zaan een (RK) kapelletje was gesticht, de aanzet tot de geboorte van het dorp Wormerveer, staat nu nog altijd het kerkje aan het Noordeinde, waar hervormden en gereformeerden gezamenlijk optrekken onder de nieuwe naam: Protestantse gemeente te Wormerveer.

35 gemeenteleden
Het gebouw waar nu wordt gekerkt heeft heel wat veranderingen gekend. De Spanjaarden hadden in 1574 van het kapelletje niets meer overgelaten, Wormerveer was totaal uitgebrand. Kort tevoren hadden de gereformeerden het van de katholieken 'overgenomen'. Naar de verwoesting heeft men wel de school met het huis voor de schoolmeester, achter de kerk en op de sloot, spoedig weer in gebruik genomen. Maar het duurde toch tot 1637 voor men een het eenvoudig optrekje aan het Noordeinde als kerk in gebruik kon nemen, waar eens per drie/vier weken de eredienst plaatsvond. De eerste predikant, ds. Jacobus Borstius uit Purmerland, ook beroepen voor Zaandijk, trof in Wormerveer 170 huizen aan en zo'n 35 gemeenteleden.

Het kerkgebouw had de vorm van een rechthoek, oost-west gelegen, met ingangen aan het oosten en het westen (nu het voorste deel van de kerk). De preekstoel bevond zich in het noordelijk deel met de regentenbank er tegenover. Van de gebrandschilderde ramen met de wapens van de stadhouder, de Staten van Holland en Westfriesland en verschillende steden, is niets overgebleven. In 1654, toen Zaandijk een eigen stenen kerk had gekregen, scheidde Wormerveer zich af.
Meer uitbreidingen volgden. Er verscheen aan de zuidzijde een vleugel met ingang en op 13 november 1667 mocht ds. Jacob Klinkhamer de eerste preek houden. Hij koos een tekst uit Jesaja 54: 2 'Maakt de plaats uwer tenten wijd.' Nu dat hadden de Wormerveerders gedaan, inmiddels toegenomen in aantal door import van werkkrachten van elders en natuurlijke groei.

Hemonyklok
De kerk was in 1643 al helemaal afbetaald en van de collecten kon nu een kerkeraadskamer worden gebouwd aan de noordkant. De toren werd in 1662 verrijkt met een prachtige Hemony-klok. Ook die klok maakte geschiedenis. In de oorlogsjaren hebben de Duitse bezetters de klok weggehaald met de bedoeling haar om te smelten.
Tot ieders verrassing dook de klok in 1946 in Groningen op en werd toen triomfantelijk in Wormerveer binnengehaald. De puntige toren met de koperen haan, die door de gemeente Zaanstad wordt onderhouden, is trouwens ook een bezienswaardigheid.
Tot twee keer toe is het gebied rondom de kerk vergroot voor de uitbreiding van het kerkhof. In 1664 werd het eerste huis benoorden de kerk aangekocht en in 1723 een huis ten zuiden van de kerk.

Knipscheerorgel
Drastisch veranderde de omgeving van het kerkgebouw bij de opheffing van het er omheen gelegen kerkhof (omstreeks 1885). Het muurtje er omheen werd afgebroken, de graven geruimd. Er was immers in 1867 aan de Marktstraat een nieuwe begraafplaats geopend. Bovendien werd het verbod uitgevaardigd in de kerk mensen te begraven.
De kerk heette inmiddels al sinds 1816 jaar Ned. Hervormde Kerk (staatskerk), de Gereformeerden hadden bij de Afscheiding (1834) en de Doleantie (1886) de kerk verlaten. Een geweldige aanwinst voor de kerk was het in 1846 geïnstalleerde Knipscheerorgel, dat na enkele restauraties nog steeds in onze kerk dienst doet en vele organisten tot fraaie improvisaties inspireert.

Open kerk
De ingrijpende restauratie van 1972 heeft het interieur van de kerk aanzienlijk veranderd. Allereerst bleek dat onder de bekleding van de kansel eikenhout tevoorschijn kwam. De 'dooptuin' rondom de kansel verdween, doopvont en avondmaalstafel kwamen op een podium te staan. Van het eikenhouten doophek uit de achttiende eeuw rondom de preekstoel bleef één deel staan, het andere verdween met de met rood pluche beklede zetels voor ouderlingen en diakenen naar achteren. Men wilde een 'open' kerk, met veel licht en ruimte en ambtsdragers moesten voortaan op de eerste rij gaan zitten en niet in het front der gemeente. De vier luchters (uit 1957), genoemd naar Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes kregen als tevoren een plaats aan het plafond. Dankzij de royale bijdrage van de hervormde vrouwenvereniging De Schakel, ging het zitcomfort er flink op vooruit. De oude teksten kwamen terug op de balken:

's Heeren huys hier werd gesticht opdat zijn volck werd onderricht int rechte padt der faligheyt dat hier oprecht wordt uitgeleyt. Anno 1640
en
Gods beloften werden vervult door Jezus en zijn leer. Anno 1778

Het hele interieur werd in de authentieke groene kleuren van weleer geschilderd.
De kosterswoning naast de kerk, in vorige eeuwen het schooltje, werd na vertrek van de koster grondig vernieuwd. Sindsdien doet het pand als 'de Kosterij' dienst voor alle mogelijke kerkelijke activiteiten. Gemeenteleden vervullen de taken van de koster.

In 1986 vormden hervormden en gereformeerden uit Wormerveer een federatieve Samen-op-Weg gemeente en in 1986 werd ook de eerste gezamenlijke predikant, ds. Ben Helmers, beroepen. Verschillende voorwerpen herinneren aan het samengaan, zoals het schip, volgens historische gegevens vervaardigd door Klaas Bakker, de houten lijst om het Makkumer bord (een geschenk van de gemeente Zaanstad bij het 350-jarig bestaan van onze kerkelijke gemeente), een ander houten schilderij van de hand van de heer J.H. Renaud. En een bord in de consistorie dat herinnert aan de stichting van de Gereformeerde kerk aan de Wattstraat.
Nog in 2009, ongeveer 370 jaar na de oprichting van het kerkje aan de Zaan, kreeg de gemeente de naam Protestantse gemeente te Wormerveer.
Dankzij een grootscheepse actie van vele gemeenteleden is de kerkzaal in 2010 geheel van nieuw meubilair voorzien, uitgevoerd in chroom en bordeauxrood.

Bronnen: Oosterbaan, G. De kerk in het midden, 1981; Aten, J. Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer, 1967; Notulen spreken,Herv. Gemeente Wormerveer, 1970.
(Auteur: Corry de Berg-Hoogerheide)
gebouw

Het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente

Het kerkgebouw dat aan het Noordeinde 20 te Wormerveer staat, is het centrum van de Protestantse Gemeente te Wormerveer.Het kerkgebouw vindt zijn oorsprong in 1637. Voor deze tijd stond op dezelfde plaats een rooms-katholieke kapel welke tijdens de 80-jarige oorlog door Spanjaarden is geplunderd en verwoest. Tot 1767 was het een éénbeukige kerk. In dat jaar is de zijvleugel gebouwd en heeft de kerk, afgezien van kleine aanpassingen, zijn huidige vorm gekregen. In 1846 is het huidige Knipscheer orgel geïnstalleerd welke nog steeds in onze kerk dienst doet. In de afgelopen jaren hebben er grote restauraties plaatsgevonden zoals de restauratie van 1970 maar ook de verbouwing van de Kosterij. Deze gebeurden veelal in eigen beheer wat kenmerkend is voor onze gemeente.Onze kerkelijke gemeente vindt, net als onze kerk, zijn oorsprong in 1637. Gestart als Protestantse gemeente na de reformatie, maar gedurende de eeuwen gesplitst in een Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk. Vanaf 1984 zijn wij een 'Samen op weg' gemeente en gaan vanaf 2009 als Protestantse Gemeente verder.
kerkrentmeesters gebouw

Verhuur gebouwen

Voor specifieke doeleinden is zowel de kerk als de Kosterij te huur. De kerk is door de gemeente Zaanstad goedgekeurd als trouwlocatie.

U kunt uw huwelijk in deze sfeervolle omgeving door de gemeenteambtenaar laten voltrekken.
U dient dan, naast de kosten, die de gemeente Zaanstad in rekening brengt, ook rekening te houden met de huur van de Kerk (en eventuele gebruik van de Kosterij).

Indien u naast de kerk ook gebruik wilt maken van de Kosterij, dient u dit van te voren aan te geven.

Voor verhuur gebouwen: .,
Telefoon: 075 - 6282164
nieuws

Diensten live uitgezonden en ook achteraf mee te beleven

De diensten worden live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en zijn achteraf ook nog te beluisteren via deze website. Meer informatie hierover vindt u op deze website (menu: kerkdienst).

In het item Kerkdiensten live of achteraf meebeleven is beschreven hoe u de diensten live of achteraf kan openen. Ook vindt u hier de orde van de dienst.

Indien u niet zo goed overweg kan met een digitale omgeving is er ook een handleiding beschikbaar (hier klikken) voor kerkdienstgemist.nl. Als het u niet lukt om aan de hand van bovenstaand informatie de vieringen in onze kerk te volgen, dan kunt u contact opnemen met Hans Jobse (tel: 6284455) of met Wallie Peelen (tel: 2023748). Een van beiden komt graag bij u thuis om u wegwijs te maken.
gebouw

Antependia

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel, leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis.

Over de liturgietafel in onze kerk hangen sinds 2020 nieuwe tafelkleden (antependia). De oude tafelkleden waren nodig aan vervanging toe. Deze waren in de jaren 70 van de vorige eeuw aan de kerk geschonken door de vrouwenvereniging. Dat betekent dat zij inmiddels bijna vijftig jaar dienst hebben gedaan. Zij hebben kleur in onze kerk gebracht. Nu zijn er dan vijf nieuwe antependia om ons de komende jaren door het kerkelijk jaar heen te leiden. Dat willen die kleden namelijk doen: ons bewust maken van de tijd van het jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur. We leven in de tijd voor of na Pasen, in Advent, of op Pinksteren. Het is Goede Vrijdag of Kerstnacht. Al deze dagen hebben een eigen karakter. Daar horen natuurlijk specifieke liederen, lezingen en gebeden bij. Maar het karakter van de tijd wordt ook uitgedrukt met de kleur van het kleed op de tafel.Groen: Zondagen na Epifanie en zondag na Pinksteren.
Paars: Advent tot Kerstnacht, Veertigdagentijd, goede Vrijdag, Stille Zaterdag en uitvaartdienst (of wit).
Rood: Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, bevestiging van een huwelijk (of wit) en ingebruikname van een kerkgebouw (of wit).
Wit: Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars) en ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).
Roze: Midden van de Advents- en veertigdagentijd.

De antependia spreken van vreugde en verdriet, hoop en lijden, leven en dood. Hun kleuren en symbolen nemen ons mee door het kerkelijk jaar. Wij hopen dat zij vele jaren mogen gaan doen.

De antependia zijn in samenwerking met Slabbinck te Almere ontworpen en geproduceerd. (Link groene antepenium.)
gebouw

Antependium roze

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. Op maar slechts twee zondagen van het kerkelijk jaar wordt de kleur roze gebruikt.

Er zijn veel kerken waarin ze deze kleur niet gebruiken, maar zich blijven houden aan de kleur paars of hier een rand van het witte kleed laten zien. Roze wordt gebruikt in het midden van de Adventstijd en in het midden van de veertigdagentijd. Die zondagen worden 'bijna kerstfeest' (3e advent) en 'half vasten' (4e zondag in de Veertigdagentijd) genoemd. Omdat de helft van de voorbereidingstijd er op zit, is het een beetje feest. Het paars van inkeer en boete wordt vermengd met het wit van het feest. Paars en wit maken samen de roze kleur.

Het roze antependium is gebaseerd op het witte antependium, maar is veel kleurrijker. Hiermee willen wij de veelkleurigheid van de van onze gemeenschap uitdragen. Iedereen moet welkom zijn in de gemeente van de Heer. Zo mag elk gemeentelid zijn, zoals jij/zij is.

Antependium roze

Het roze antependium is in 2022 aangeschaft en in gebruik genomen.

(Link groene antepenium)
nieuws

De blauwe woestijn - Leon Rasser

Koopvaardijpredikant Leon Rasser heeft in de kerk aan het Noordeinde een video opgenomen als onderwerp de eenzaamheid. Een actueel onderwerp ook voor niet zeevarende.

Op 31 januari 2021 ging Leon Rasser nog voor in onze gemeente. De inleiding in KerkPlus was als volgt:

Als koopvaardijpredikant zet ik mij in voor het welzijn van zeevarenden in de havens aan het Noordzeekanaal. Daarbij mag ik zeevarenden ontmoeten aan boord van schepen. Het leven en werken aan boord valt niet altijd mee. Heimwee is het grootste probleem waar men mee te kampen heeft. Door belangstelling te tonen en praktische hulp te bieden probeer ik namens de Protestantse Kerk in Nederland de opvarenden een hart onder de riem te steken.

Zeelieden hebben veel te maken eenzaamheid, een actueel iets waar wij in de coronatijd mee te maken hebben. De woorden van Leon Rasser zult u waarschijnlijk aanspreken.

Een uitgebreid interview met Leon Rasser vindt u in Maritiem Nederland.
nieuws

Test je Bijbelkennis

Wie zich meldt bij BeterBijbel.nl krijgt zes dagen per week via e-mail een test toegestuurd met enkele vragen over de Bijbel. Er zijn drie categorieën (makkelijk tot moeilijk). Na het invullen zijn meteen de antwoorden en de score te zien. Inloggen op: www.BeterBijbel.nl

gebouw

Antependium rood

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel, leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De kleur rood staat voor bloed en vuur.

Bloed en vuur doet ons direct aan Pinksteren denken en verwijst ons naar de Heilige Geest.

Op de nieuwe antepedia staan ook symbolen. Die horen bij het karakter van de tijd van het jaar. Het rode doek laat vlammen zien en een duif. Dit zijn symbolen van de Heilige Geest.Het rode kleed ligt op de liturgietafel op Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, bevestiging van een huwelijk (of wit) en bij ingebruikname van een kerkgebouw (of wit).

(Link witte antepenium)
gebouw

Antepenium groen

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De kleur groen staat voor groei en hoop.

Het groene antependium bevat twee korenaren. Zij symboliseren, net als de kleur groen, groei en toekomst.

Het open kruis, gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook alle vier een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het groene kleed ligt op de liturgietafel bij de zondagen na Epifanie en de zondag na Pinksteren.

(Link paarse antepenium)
gebouw

Antependium paars

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. De paarse antependium wil vooral ingetogenheid uitstralen.

Paars wordt geassocieerd met rouw, soberheid en dood. Daarom is dit tafelkleed sober vormgegeven met vormen die op beslotenheid duiden.

Het open kruis, gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het paarse kleed ligt op de liturgietafel bij:
Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars) en bij een ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).

(Link rode antepenium)
gebouw

Antependium wit

De antependia, de gekleurde kleden over de liturgietafel leiden ons door het kerkelijk jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. Wit heeft met zuiverheid en licht te maken.

Op het witte doek zijn bijvoorbeeld stralen te zien. Die verwijzen naar het licht van Christus.

Het open kruis is gemaakt van verschillende gekleurde draden. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. De antependia bevatten ook een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld.Het witte kleed ligt op de liturgietafel bij:
Kerstnacht, Kerstfeest tot en met Epifanie, Witte Donderdag, bevestiging van een huwelijk (of rood), uitvaartdienst (of paars), doop en bij een ingebruikname van een kerkgebouw (of rood).

(Link roze antepenium)


jeugd

Jeugdactiviteiten

De volgende activiteiten worden voor de jeugd van onze gemeenschap georganiseerd:

- Crèche,
- Kindernevendienst;
- Jeugddiensten;
- Tienerdiensten;
- Catechisatie (in overleg met de predikant);
- Uitstapjes;
- Filmavonden of andere informele activiteiten.
Tijdens de kerkdienst wordt met regelmaat de jeugdige bezoekers betrokken in de dienst, door met hen het onderwerp van de dienst te bespreken.
jeugd

Crèche op basis van aanmelding

Omdat er vaak geen kinderen zijn voor de crèche, hebben wij crèche op basis van aanmelding. Eenvoudig maar wel praktisch. Op hoogtijdagen (Pasen/Kerst) is er altijd crèche.

Er is een vastrooster voor de crèche oppassers', maar die komt/komen alleen in actie als u voor zaterdag 16:00 uur een e-mail verstuurt naar: .. De e-mail wordt automatisch gestuurd naar de persoon of personen die dienst hebben. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

Tijdens de diensten op de hoogtijdagen, zoals Pasen en Kerst, is er altijd crèche.
pastoraat ANBI

Jaarboek met informatie

Elk gemeentelid krijgt jaarlijks het jaarboekje, voorheen ‘het groene boekje’ genoemd, met hierin alle informatie die voor onze gemeente van belang zijn.

Elk seizoen wordt het informatieboekje uitgegeven. Hierin staan alle activiteiten, wijkindelingen, contactpersonen voor specifieke activiteiten of taken. Uit oogpunt van privacy is via de website enkel het jaarboekje zonder persoonlijke gegevens beschikbaar.
diaconie

Visie diaconie

De visie van de diaconie is als volgt geformuleerd: Vanuit ons contact met God willen wij contact met elkaar (omzien naar elkaar) binnen de gemeente en contact met de samenleving, zowel dicht bij als ver weg.

Deze visie is in in het beleidsplan vastgelegd.

Ons geloof in God is de basis van waaruit wij ons werk in de diaconie verrichten. Onze Bijbelse opdracht is: “omzien naar elkaar”. Dit is het kenmerk van ons diaconale werk. Als diaconie willen wij in het hart van onze kerk zijn: wij zijn dienstbaar aanwezig voor mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben.

Onze diaconale taak houdt niet op bij onze kerkelijke gemeente: wij stellen ons ten doel dat wij hulp bieden waar geen helper is, zowel dichtbij, als ook ver weg. Hierbij streven wij gerechtigheid na en willen wij opkomen voor de zwakkeren.

De activiteiten van de diaconie wordt bekostigd uit de gaven en giften die wij ontvangen. U kunt de diaconie van onze gemeente ondersteunen, door uw gift te storten op: IBAN NL96INGB0005157431 ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente te Wormerveer. Onze gemeente staat geregistreerd als ANBI organisatie.
kerkrentmeesters

Collectebonnen

Het grote voordeel van collectebonnen is, dat u niet hoeft te zoeken naar munten of het gewenste biljet. Daarnaast zijn collectebonnen aftrekbaar van de belasting.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van collectebonnen. Het bestellen hiervan gaat erg gemakkelijk. U maakt het juiste bedrag over op het onderstaande rekeningnummer, onder vermelding van de gewenste kaarten en u krijgt de bonnen thuisbezorgd. Daarnaast heeft u het voordeel dat u de aanschaf van collectebonnen kunt aftrekken van de belasting op basis van datum aanschaf. Zullen we afspreken dat we de winst samen delen?

Er zijn 2 soorten kaarten:
> 10 bonnen van € 0,50. Deze kaarten kosten € 5,00 per stuk.
> 10 bonnen van € 1,00. Deze kaarten kosten € 10,00 per stuk.

Rekeningnr: NL 50 INGB 0003 503 536 t.n.v. Collectefonds Protestantse Gemeente te Wormerveer. Onder vermelding van het aantal gewenste kaarten (eventueel ook € 1,00 of € 0,50 kaarten).

De collectebonnen worden beheerd door Arine Jobse (.).
kerkrentmeesters ANBI

Aftrek van uw vrijwillige bijdragen

Hierbij een toelichting hoe u uw bijdrage aftrekbaar is en blijft van uw aangifte inkomstenbelasting. Maak uw gift over op IBAN:
NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.

Hierbij nog een rekenvoorbeeld op de toelichting. Advies: lees eerst de toelichting.

Bij een totaal aan inkomsten van 40.000 euro geldt een drempel van 400 euro. Bedragen tot 400 euro vallen weg tegen de drempel bij uw aangifte.
Stel u schenkt 500 euro aan de kerk en 500 euro aan andere goede doelen. Dan was in de oude situatie, zonder overeenkomst 1.000 euro min de drempel van 400 euro, is 600 euro aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer u nu een overeenkomst afsluit met de kerk over uw vrijwillige bijdrage van 500 euro is op deze bijdrage geen drempel meer van toepassing. Deze 500 euro is dus in zijn geheel aftrekbaar bij uw aangifte inkomsten belasting. Echter op de andere 500 euro is de drempel wel van toepassing. Dus daarvan is 500 euro min de drempel van 400 euro, 100 euro aftrekbaar bij uw aangifte inkomsten belasting. In totaal dus 600 euro. Hetzelfde bedrag als zonder overeenkomst.

Daarom is een overeenkomst alleen gunstig voor u als uw giften aan andere doelen lager zijn dan de drempel. In bovengenoemd voorbeeld is dat minder als 400 euro.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of interesse hebben om een overeenkomst met onze gemeente te sluiten, dan kunt u met mij contact opnemen.

Martijn Bakker
Penningmeester PKN te Wormerveer
kerkrentmeesters

Ledenregistratie

Gaat u verhuizen of is er een wijzigingen in de burgerlijke staat? Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie ofwel het ‘kerkelijk bureau’.
Blijf in contact met uw kerk.

Onvolkomenheden of wijzigingen m.b.t. geboorte, doop, belijdenis, overlijden en/of huwelijk kunt u doorgeven aan het "kerkelijk bureau". Al deze berichten worden verwerkt in de ledenadministratie.

Verhuizingen van buiten de kerkelijke gemeente worden vanuit de landelijke registratie doorgegeven en deze gegevens worden automatisch verwerkt in de plaatselijke administratie. Maar u kunt ook uzelf gerust aanmelden.

Natuurlijk kunt u ook lid worden van onze gemeente. Wij verzoeken u hiervoor het formulier in te vullen (dat u via deze link kunt downloaden) en getekend op te sturen naar het kerkelijk bureau. Mocht u hierover eerst een gesprek willen hebben met onze predikant of een gemeentelid, kunt u zonder problemen in contact treden met onze predikant of een e-mail sturen naar ..

Het adres van het kerkelijk bureau is:
Postbus 33; 1520 AA Wormerveer of
.
nieuws

Memoires van ds. Marius Noorloos

Ds. Noorloos is van 1970 tot 1977 predikant geweest van de Gereformeerde Kerk te Wormerveer. In de memoires van ds. Noorloos komt deze fase van zijn leven ook aan de orde.

Omdat ik van verschillende kanten het verzoek kreeg mijn memoires te schrijven, ben ik er in het najaar van 2015 aan begonnen en zijn ze in september 2017 voltooid.
Als voor mijn levensloop kenmerkende titel is gekozen Gaandeweg verder. Hieraan is als verduidelijkende ondertitel toegevoegd via leven uit de Bron.
jeugd

Crèche en Kindernevendienst

Om de vier weken is er, tijdens de kerkdienst, kindernevendienst.
In de projectperiodes is er elke week kindernevendienst.
Crèche op basis van aanmelding.

Onze gemeente heeft gelukkig ook nog jonge leden. Voor de allerjongste is er tijdens de kerkdienst (op aanvraag) een crèche. Deze wordt gehouden in de Kosterij (eerste deur), waar de jongste kinderen lekker, onder toezicht, hun gang kunnen gaan. Op deze wijze kunnen jonge ouders ook in alle rust de kerkdienst bezoeken.

Op dit moment is het aanbod beperkt. Daarom is afgesproken dat er enkel crèche is in overleg. Er is wel een vast rooster voor de oppassers, maar die komt alleen in actie als u voor zaterdag 16:00 uur een e-mail verstuurt naar: ..
Voor de diensten van de hoogtij dagen, zoals Pasen en Kerst, is er altijd crèche.De kinderen voor de kindernevendienst beginnen (en eindigen) gewoon in de kerk. Voor de Schriftlezing gaan zij onder leiding van de kindernevendienst naar de Kosterij om hun eigen verhaal te horen. Naar de overdenking worden zij, terwijl de gemeente luistert naar orgelspel, door de ambtsdrager van dienst opgehaald.
Omdat het aantal kinderen beperkt is en ouders niet elke week naar de kerk komen, is afgesproken dat er om de vier weken en tijdens de projectweken kindernevendienst is. Hiervoor zijn de volgende data in 2023 vastgelegd:
28 mei, 25 juni, 16 juli, 10 september, 1 en 29 oktober, 19 november,
3, 10, 17 en 24 december.
ANBI

ANBI documenten

De Protestantse Gemeente te Wormerveer is voor de belastingdienst gekenmerkt als een ANBI instelling. De voorgeschreven ANBI documenten vindt u in dit item.

Giften en schenkingen kunnen om deze reden belastingvoordeel opleveren.

- RSIN/Fiscaal nummer: 824136652
- ANBI gegevens kerk
- ANBI gegevens diaconie
- Beleidsplan 2021-2025
- Jaarboekje (zonder persoonlijke gegevens)

U kunt dus met een gerust hart uw legaat, gift of bijdrage aan ons overdragen. Voor giften of bijdrage is ons IBAN: NL17INGB 0006 181 621
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.
pastoraat kerkrentmeesters

Kerktelefoon

U kunt de kerkdiensten gelijktijdig thuis meebeleven via de webradio (voorheen kerktelefoon) en internet (kerkomroep.nl).

Onze kerk beschikt over een aantal webradio's voor gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn om de diensten te bezoeken, maar deze toch graag willen meemaken. De webradio kan thuis worden geplaatst. De kerk vraagt hiervoor een kleine (€ 5,00) maandelijkse vergoeding. Een alternatief is om via internet (kerkomroep.nl) de directe uitzending te volgen.

De webradio wordt aangesloten op de telefoonlijn, de kerk betaalt de gesprekskosten. De webradio is eenvoudig te bedienen en de aansluiting is in korte tijd te realiseren. De eenvoud van het systeem maakt het ook mogelijk om, bijvoorbeeld bij ziekte, een webradio voor een korte periode in bruikleen te krijgen. U kunt op deze wijze de kerkdienst gelijktijdig thuis meeluisteren. Voor vragen over de webradio kunt u zich richten tot de heer H. Jobse (.).

U kunt de kerkdiensten ook achteraf via deze website beluisteren.
Bij het menu item 'kerkdienst' vindt u hierover informatie.
jeugd

Jeugd

Vanuit ons geloof vormen wij een gemeenschap, zoals in het beleidsplan is vastgelegd. Een gemeenschap waarin jong en oud thuishoort.

Als jeugdraad streven wij ernaar om zowel de jongste jeugd als de jongeren te blijven ontmoeten en met hen in gesprek te blijven. Om hen betrokken te houden bij onze gemeente. Om hen een plaats te geven waar ze zich thuis voelen. Dit willen wij onder andere bereiken door activiteiten te organiseren waarbij de jongeren samenkomen, waar ze elkaar leren kennen en waar blijkt dat ze niet de enige jongere zijn in de kerk.

Tevens willen wij de jeugd laten meedoen in activiteiten van de gemeente waardoor ze de gemeente en andere gemeenteleden beter leren kennen. Wij hopen dat het de betrokkenheid van de jeugd met onze gemeente vergroot.
Het is van groot belang dat de aandacht voor en betrokkenheid met de jeugd niet alleen vanuit de ouders, mensen in het jeugdwerk en de predikant komen, maar dat deze gemeente-breed worden gedragen. Een aanzet hiervoor is al gemaakt door opa’s en oma’s mee te laten doen aan de kindernevendienst.

De activiteiten voor de jeugd wordt bekostigd uit de gaven en giften die wij ontvangen. U kunt het jeugdwerk in onze gemeente ondersteunen, door uw gift te storten op: IBAN NL33INGB0000319332 ten name van: Jeugdraad Protestantse Gemeente te Wormerveer. Onze gemeente staat geregistreerd als ANBI organisatie.
pastoraat

Gewone taal?

Als je nog nooit in een protestantse kerkdienst geweest bent en je bent er opeens aanbelandt, lijkt het: zitten en luisteren; weinig te doen…

En dat klopt ook: we hadden ten tijde van de Reformatie besloten dat het woord -maar dan met een hoofdletter: Gods Woord dus- bepalend moest zijn. En dat is het ook nu nog. Zo komt het dat veel van wat er in een kerkdienst gebeurt met en over woorden, over taal, gaat.

De taal die we in de kerkdienst gebruiken is niet de taal van de small talk, maar maakt deel uit van de tweede taal, zoals Oosterhuis die noemt. Als er een tweede taal is, moet er ook een eerste taal zijn. De eerste taal is de taal van de ondubbelzinnige antwoorden, van afdoende oplossingen, van de boodschappenlijstjes, het telefoonboek en van 1 + 1 = 2. Er staat wat er staat; je zegt wat je bedoelt, zo precies mogelijk. En het is goed dat deze taal er is. We kunnen niet zonder, want het zou een rommeltje worden.

Maar die taal is niet toereikend als je je hart wilt luchten en zeggen wilt wat je voelt. Als het gaat over liefde en dood, is die eerste taal niet goed genoeg. Dan heb je een' tweede' taal nodig. Die tweede taal zit onder de eerste, als een veel oudere aardlaag. 'Tweede' in aandacht en waardering en ook weerlozer en bescheidener dan de eerste. Het is de taal van wat eigenlijk niet te zeggen is: bidden, getuigen, geloofstaal. Dat gaat met horten en stoten. Het is de taal van onzeker zijn en liever zwijgen, maar....zwijgen is geen optie en is ook niet vol te houden. De taal die je spreekt om niet helemaal te hoeven zwijgen. We grijpen dan naar beelden, brokstukken visioen, flarden van dromen en intuïties... Taal van dichters en profeten.

Zo is de taal in de dienst gebedstaal; ze staat in de biddende wijs!

(Ds. M ter Hoeve)
pastoraat kerkrentmeesters ANBI

Beleidsplan 2021-2025

De Protestantse Gemeente te Wormerveer heeft in 2021 het beleidsplan 2021-2025 opgesteld.

Het beleidsplan was al enige jaren verlopen. Dus hoog tijd voor het maken van een nieuw beleidsplan. Het verwoordt waar wij als kerkelijke gemeente voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Dit beleidsplan biedt het kader voor de begrotingen van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Hiernaast is het een kerkordelijke verplichting binnen de Protestantse Kerk in Nederland dat iedere gemeente moet beschikken over een beleidsplan.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen op initiatief van de kerkenraad, in samenwerking met de gemeente en uitgewerkt door de beleidscommissie.

Via deze link kunt u het beleidsplan inzien en/of downloaden.

Reageren op het beleidsplan kan via de scriba, .
gebouw

Gedenksteen uit 1767 in hal van het kerkgebouw

De gedenksteen heeft waarschijnlijk sinds 1767 op de vloer in de hal gelegen. Hij was aan het oog onttrokken, door de schoonloopmat die in de hal ligt.

In 1767 is het gesloten schip aan de zuidzijde uitgebreid. Ter herinnering van de eerste steen heeft waarschijnlijk sinds die tijd de gedenksteen op de vloer van de hal gelegen. Hij was aan het oog onttrokken door de schoonloopmat die in de hal ligt.

In november 2014 konden de gemeenteleden John Vooren en Jaap Andrea het niet meer accepteren dat deze historische gedenksteen aan het oog was onttrokken. Met veel energie en geduld is de steen eerst deels uitgegraven en voorzien van de nodige ondersteuning. Vervolgens met de grootste voorzichtigheid gelicht en voor transport op een aanhanger gelegd. Omdat de steen meer dan 500 kg weegt, was hiervoor zwaar materiaal nodig. Dit werd door Erwin Leegwater verzorgd. De steen is naar Cees Woud (Natuursteen bv) aan de Loodsweg te Wormerveer gebracht. Deze vakman, met grote liefde voor natuursteen, heeft de steen gereinigd, gezoet, en recht gebeiteld.

Terwijl Cees Woud zich met de steen bezighield, hebben Jaap en John een paar flinke balken gehaald en in de werkplaats van Jaap hebben ze van de balken een kozijn gemaakt, waar de steen in zou moeten passen. Het ambachtelijke timmerwerk heeft Jaap op uitstekende wijze gedaan, terwijl John zich met het krullenwerk bemoeide. Op dinsdag 2 december was zowel de steen als het houtwerk klaar en konden ze worden verenigd. Helaas moest het kozijn nog even terug naar Jaap, want de vakmannen waren te zuiver in de maat geweest. Na een kleine correctie paste de steen zuigend in z'n behuizing. Wat een voldoening.Vervolgens is de steen bij Cees Woud op een aanhanger geladen en naar de kerk gereden. Omdat de steen op een verrijdbaar onderstel (hondje) stond, was hij vrij snel in de hal, maar toen moest het gevaarte nog horizontaal. Maar een gewicht van 500 kilo is niet zo maar te tillen. Met krik en blokken hout en een takel aan het plafond is het uiteindelijk na vele zweetdruppels toch voor elkaar gekomen, al heeft het de hele dag geduurd. Nu kan iedereen de steen bewonderen, zodat hij beter tot z'n recht komt dan onder het zand of de mat.

Wij danken in het bijzonder Cees Woud, die geheel kosteloos de steen op professionele wijze heeft gereinigd en daar waar nodig bewerkt heeft. Tevens ook de inzet van John Vooren en Jaap Andrea. Grote klasse.

Ook de Historische vereniging Wormerveer was erg blij met het toonbaar maken van de historische steen. Dit blijkt mede uit het artikel dat in het Noord Hollands Dagblad was geplaatst.

U kunt de presentatie van de werkzaamheden hier downloaden
gebouw

Houtsnijwerk

In de kerk hangt een houtsnijwerk, dat een schip op het meer uitbeeld.Het bord komt uit de Kerk aan de Wattstraat en is geschonken door Ds. Rienks. Hij gaf het aan de gemeente toen hij naar Canada ging emigreren en vertrok uit Wormerveer.

Mocht u meer weten van dit houtsnijwerk, bijvoorbeeld door wie het is gemaakt, kunt u dat melden bij .

Algemene informatie over de kerkdiensten

Opbouw en informatie over de kerkdiensten zoals deze binnen de Protestantse Gemeente te Wormerveer worden gehouden.

Samenkomsten beluisteren

De samenkomsten van de afgelopen maand zijn via dit item te beluisteren. Op eenvoudige wijze kunt u deze geluidsbestanden ook downloaden.

U kunt de laatste samenkomsten beluisteren of naar uw PC kopieëren. Met de rechtermuisknop kunt u, door op de datum te klikken, de betreffende dienst activeren (openen). Indien u het bestand wilt downloaden, klik dan met de rechtermuisknop op de datum van de gewenste dienst en kies in het snelmenu dan voor -Doel opslaan als-.

De diensten die u kunt beluisteren of downloaden zijn:

Datum: 4 mei 2014
Voorganger: Ds. C. Visser uit Westzaan

Datum: 27 april 2014
Voorganger: Pastor P. Meijer uit Zaandam

Datum: 20 april 2014 Pasen
Voorganger: Ds. H. Hummelen uit Egmond-Binnen.
Stille Zaterdag
Goede Vrijdag
Witte Donderdag
Voorganger: Ds. H. Hummelen uit Egmond-Binnen.

Datum: 13 april 2014
Oecumenische dienst: Palmpasen
Voorgangers: Pastor R. Casalod en Ds. M. ter Hoeve.
Vesper o.l.v. Wil Renaud (Magda Wijnands)

Datum: 6 april 2014
Voorganger: Ds. J. de Jong uit Purmerend.
Vesper o.l.v. Wil Renaud

Datum: 30 maart 2014
Voorganger: Ds. M. ter Hoeve.
Een kerkdienst op basis van "Kerk Anders". Thema: Ik heb een droom.
Vesper o.l.v. Aafke Boerma

Datum: 23 maart 2014
Voorganger: Ds. H. Hummelen uit Egmond-Binnen

Datum: 16 maart 2014
Voorganger: Pastor P. Meijer uit Zaandam
kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters tracht de randvoorwaarden te scheppen, zowel qua financiën als gebouwen, waarbinnen allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het college heeft als taak:
- het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk;
- het beheren van de gebouwen: zorg voor exploitatie en onderhoud;
- de administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie en archivering.

Op dit moment ligt het ledenaantal van onze gemeente onder de 400 leden.

Het kost ons veel moeite om de exploitatie rond te krijgen. Daarom zijn alle giften en bijdragen van harte welkom.
IBAN: NL 17 INGB 0006 181 621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer.

Het beleid, zoals dat in het beleidsplan is vastgelegd, is het uitgangspunt voor de Kerkrentmeesters. Periodiek wordt onder leiding van de penningmeester het financiële vijfjarenplan bijgewerkt.
pastoraat gebouw

Herdenkingsbord in de kerk

Heer, herinnert u de namen ......................
Achter in de kerk hangt het herdenkingsbord. Op dit bord staan de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen.

Het schilderij, wat door Aafke Boerma is gemaakt, is geïnspireerd op een preek die zij bij een begrafenisdienst hoorde.
Het blauwe boek verbeeldt het levensboek dat gesloten is. Dit is de vergelijking met een mensenleven, dat bij het sterven afgesloten wordt. Dit levensboek ligt op de Bijbel, Gods Woord, dat nooit gesloten wordt. We mogen weten dat God ons leven kent en dat we ook bekend zijn bij hem als we gestorven zijn.
De achtergrond kan worden gezien als een soort visioen.Onder het schilderij is ruimte voor het plaatsen van bordjes. Op deze bordjes staan de namen van gemeenteleden die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen. De procedure is dat het bordje een jaar op het bord blijft staan. Een jaar naar het overlijden van het gemeentelid, wordt in de dienst dit overlijden herdacht in het gebed.
Het herdenkingsbord hangt, als u binnenkomt, rechts achter in de kerk. Onder het bord staat een tafel met enkele kaarsjes. Bezoekers van een kerkdienst hebben de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het de gewoonte om alle gemeenteleden te herdenken, die in het betreffende kerkelijk jaar zijn overleden. Hiervoor wordt, zover adressen bekend, de familie van de overledenen uitgenodigd. Voor elke overledenen wordt een kaars door de familie of ambtsdrager van dienst aangestoken. Daarnaast een kaars ter herinnering aan zij die in onze gedachten zijn en wij nog steeds erg missen.
De laatste kaars is voor hen die niet genoemd zijn.
gebouw

Het fluitschip

Tot 1810 had de kerk van Wormerveer prachtige gebrandschilderde ramen en ook een scheepsmodel. Het scheepsmodel en de ramen zijn spoorloos verdwenen.

In overleg met een adviseur aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft Klaas Bakker († 2013) in 1995 een prachtig model van een fluitschip gebouwd en dat hangt op de historische plaats aan de haak waar 150 jaar geleden ook een schip hing. Iedereen die de kerk bezoek kan het model bewonderen. De boeg gericht naar de preekstoel, gericht naar het woord van God.Een Fluitschip is een Hollands scheepstype met een karakteristieke peervorm, dat werd gebouwd in de 17e en 18e eeuw. Het werd hoofdzakelijk gebruikt om vracht te vervoeren. Tevens werd de fluit gebruikt voor de walvisvangst.
Het eerste fluitschip zou in 1595 in Hoorn zijn gebouwd naar een ontwerp van koopman Pieter Jansz Vael, ook wel bekend onder de naam koopman Liorne. Enkele jaren voor de VOC in 1602 wordt opgericht. Kenmerkend waren een rond, versierd achterschip en een invallend bovenboord, dat het schip zijn peervorm gaf.
Aanvankelijk verklaarde iedereen Liorne met zijn afwijkende schip voor gek. Maar al snel bleek het fluitschip een succes. Bij de bouw waren minder vaklieden nodig en door het makkelijke tuigage kon met een kleinere bemanning worden gezeild. De vaarkwaliteit was uitstekend, het schip was stabiel, snel en wendbaar.
Voor die vorm was een belangrijke economische reden: aan de Sont (Denenmarken) werd tol geheven. De hoogte van de Sonttol hing af van de breedte van het dek. Vandaar het smalle dek boven het brede ruim, waardoor een maximale lading tegen een minimale tol kon worden vervoerd. Deze manier om tol te berekenen bleef tot 1669 in gebruik. Schepen die daarna werden gebouwd kregen een breder dek.
Meer lading kon worden vervoerd omdat de romp langer en boller was. Door de geringe diepgang kon het fluitschip bovendien op plaatsen komen die voor andere schepen ontoegankelijk waren. En zoals met alle succes werd het type al snel op andere werven gekopieerd. Acht jaar na het eerste fluitschip zijn er al tachtig soortgelijke schepen in de vaart, alle op Hoornse werven gebouwd. In de Zaanstreek zijn er ongeveer 280 gebouwd.
De fluit was bijzonder geschikt voor de handelsvaart in Europa door het beperkte aantal bemanningsleden dat nodig was om het te zeilen en de geringe diepgang. Tevens was de fluit sneller en stabieler dan veel andere schepen, en had meer laadvermogen. Het schip werd dan ook een van de belangrijkste scheepstypen voor de Nederlandse internationale scheepvaart. In de Gouden Eeuw bestond tot tachtig procent van de zeeschepen uit fluiten. Op de Hollandse en Zeeuwse scheepswerven werden er vier- tot vijfhonderd per jaar gebouwd. Dat werd toen die tijd onder andere mogelijk door de technische vernieuwing van de houtzaagmolen. Door het mechanische zagen konden fluitschepen snel en goedkoop worden geproduceerd.
In 1671 noemde Nicolaes Witsen als lengte voor een gewone fluit 37 meter en 35 meter voor een fluit die voor de Oostzeevaart diende. Cornelis van Yk gaf in 1697 als maten op een lengte van 40 meter bij een breedte van 5,5 meter.
De tuigage was gelijk aan die van andere driemasters: een fokkenmast en een grote mast met elk maximaal drie razeilen, een bezaanmast met een Latijnzeil en soms een kruiszeil. Bij de boegspriet werden nog één of twee blinden gevoerd.Meer dan enig ander type schip heeft het Hollandse fluitschip bijgedragen tot de opkomst van de Republiek als grootste zeevarende mogendheid van die tijd. Met dit scheepstype werden de Nederlanders de vrachtvaarders van Europa, een positie die zij tot het eind van de 18de eeuw behielden. Het werkterrein van de fluit was de West-Europese kustvaart en vooral de vaart naar de Oostzee. Toen was de Oostzee voor de Nederlanders het belangrijkste handelsgebied, meer dan Azië en de West-Indische gebieden.
De eerste vermelding van een fluitschip staat in een publicatie uit 1604, waarin over het jaar 1595 wordt vermeld: "Dit selve iaer werden hier de scepen, die men Hoorensche gaings of fluijten noemt, eerst gemaeckt, zijnde de selve viermal so lang als wijt, sommige noch langer, en seer bequaem tot de zeevaert, soo om de zeijlagie aende wint, als omt'ondiep gaen; dies sy soo ghesocht worden, dat 8 iaeren tijts als 80 sulcke scpen hier tot Hoorn uytgereet zijn tot groot profijt van de burgers".
De fluit werd in het begin van de 17de eeuw dus al snel als 'multi-purpose' vrachtvaarder ingezet, zo werden graan of zout vervoerd, maar ook complete boomstammen voor de scheepsbouw in Nederland. Het voor- en kenmerkende peervormige achterschip van de fluit had het voordeel dat het veel drijfvermogen had en licht van constructie was. De constructie van het achterschip was echter ongeschikt voor het gebruik in de tropen, omdat er dan al snel scheuren in de huid kwamen.
Het fluitschip werd vooral ingezet op de vaart naar de landen aan de Oostzee. Jaarlijks voeren zo'n 500 à 600 schepen uit onder andere Amsterdam, Hoorn en Harlingen via de Sont naar de havens in de Oostzee.
Het belang van de handel op de Oostzee voor Nederland was enorm. Raadpensionaris Johan de Wit zag het in 1671 als de "source ende wortel van de notabelste commercie ende navigatie deser landen". Het Oostzeegebied leverde graan, hout, stokvis, koper, teer, huiden, hennep, vlas en salpeter, een belangrijke grondstof voor buskruit. Tijdgenoten spraken liefde vol over de 'moedernegotie'. De goederen werden door de fluitschepen naar meest Amsterdam gebracht en daar op de stapelmarkt doorverkocht.
Het fluitschip kenmerkt zich door de sterk ingehaalde boorden, de grootste breedte ligt niet ver boven de waterlijn. Het bovendek is smal. De schepen zijn eenvoudig getuigd en lichtbewapend. Een bemanning tussen de 10 en 15 koppen is voldoende. Daardoor is het een efficiënte en goedkope vrachtvaarder. Voor de houttransporten hebben de schepen speciale luiken in het voor- en achterschip. De lange sparren kunnen dan gemakkelijk worden geladen.
De fluit was een lang schip met een smal dek en een rond voor- en achterschip. Het had geen spiegel. Door dat smalle dek hoefden de matrozen minder te lopen. Ze konden overal snel bij. Er waren daardoor minder mannen nodig en het schip kon goedkoper varen. Nederlandse vrachtvaarders waren goedkoop, omdat ze gebruik maakten van zogenaamde fluitschepen. Dat waren vrachtschepen gebouwd van goedkoop dennenhout en met een grote laadruimte. Fluiten waren desondanks relatief duurzaam, veilig en snel. Ze werden vooral in de Zaanstreek gebouwd, waar men gebruik maakte van arbeidsbesparende middelen als houtzaagmolens en grote hijskranen. Dat alles maakte fluiten 40 tot 50 procent goedkoper dan vergelijkbare Engelse schepen. Belangrijk voordeel was ook dat er maar 18 in plaats van 25 tot 30 matrozen nodig waren om het schip te laten varen. Hollandse kooplieden waren daardoor in staat graan uit Polen voor een lagere prijs in Engeland aan te bieden dan Engelse kooplui.
--------------------------------------------------------------
Bronnen:
Cees van Romburgh
Zie: H. Hazelhoff Roelfzema, Schilderijen, tekeningen en prenten in: Jaarverslag 1975 Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (1975)
Zie ook: J. Schokkenbroek, 1689: Oprichting van de Directie der Oostersche Handel en Rederijen in: R. Daalder, Maritieme Geschiedenis van Nederland (2004)

Egbert Ottens 10-01-2007
Zie: Hoorn en de Zee, Publicatiestichting Bas Baltus/Oud Hoorn, 2002, VOC-site, site gemeente Hoorn, site Westfries Museum, Ruud Spruit in uitzending van RTVNH.
gebouw

Knipscheerorgel uit 1846

De roerfluit en de quint, de bourdon en de gemshoorn, ze zitten er allemaal op!

Dan hebben we het over het wondermooie Knipscheerorgel in de historische kerk aan de Zaan (Noordeinde) te Wormerveer. De geschiedenis van dit orgel gaat terug tot 1846, het jaar waarin de Amsterdamse orgelmaker Hermanus Knipscheer II (1802-1874) zijn kunstwerk voltooide met manuaal en bovenwerk, aangehangen pedaal en manuaalkoppel. Dit voor de kenners.

De ene organist improviseert er op, verfijnd en ingetogen, de ander zet vol overtuiging alle registers tijdens de gemeentezang open en een derde weeft door de plechtige psalmen en gezangen zijn eigen evangelische opvattingen heen. Allen genieten op hun manier van het orgel met de vele mogelijkheden en de gemeente met hen. In 2004 is de laatste fase van de restauratie voltooid: de schwimmerbalg maakte plaats voor een magazijnbalg en de beide tongwerken werden geplaatst.

Onderdelen van her en der
Delen van het orgel hebben forse omzwervingen gemaakt alvorens in Wormerveer terecht te komen. De balg bijvoorbeeld was afkomstig van het voormalig Maarschalkerweerdorgel uit de Hervormde kerk te Geervliet (1905). In de negentiger jaren werd gebruik gemaakt van Knipscheerwerk uit het orgel van de Westerkerk te Amsterdam. De nieuwe klaviatuur, in 1983 voltooid, werd vervaardigd naar voorbeeld van het Knipscheerorgel in de Hervormde kerk te Oostzaan (1859). Nieuwe mechanieken en detailleringen werden ontleend aan het orgel in de Hervormde kerk te Muiden.. Voor ons orgel, zoals het er nu bijstaat, zijn restaurateurs als Mense Ruiter (hij voltooide de eerste fase van de reconstructie van de toestand van 1846) en Jan Jongepier niet over één nacht ijs. We noemen dan nog niet eens de vele inspanningen van organisten en kerkvoogden uit Wormerveer en de vele bijdragen van gemeenteleden voor het orgelfonds, dat nog steeds bestaat en waaruit het onderhoud van het orgel moet worden bekostigd.

Flentrop vernieuwt
Zo erg veel was er niet uit 1846 overgebleven, want in 1927 plaatste Hendrik Wicher Flentrop een vrijwel nieuw pneumatisch orgel in de oude kast waarin ook wat oud pijpwerk was opgenomen. De windvoorziening werd in 1950 vernieuwd en tien jaar later vonden weer enige dispositiewijzigingen plaats.
In het kader van de algehele restauratie van het kerkgebouw kreeg D. A. Flentrop in 1970 de opdracht het oorspronkelijk Hoofdwerk op te bouwen. Deze opdracht werd uiteindelijk niet uitgevoerd, maar heeft wel geleid tot een merkwaardige splitsing van het instrument. De lade van Manuaal I, met daarop enig pijpwerk, werd achter het front gelegd, maar niet aangesloten. Windlade en pijpwerk werden in een noodopstelling op de galerij geplaatst en aangesloten op een speeltafel uit 1927. De kast werd geschilderd in een roomwitte kleur. Pas in 1983 werd een nieuwe windlade voor het Hoofdwerk gemaakt. Het Bovenwerk kwam in 1990 aan de beurt.

Bourdon het oudst
In de loop der jaren werden een woudfluit 2 vervangen door een Voix Celeste 8, de Fluit 4 door een Quint 3 en 1990 was ook het jaar voor de intrede van een Viola di Gamba 8, een Prestand D 8, een Octaaf 4, een Dwarsfluit 4 en een Gemshoorn 2. In 2003 kwamen eer een Trompet B/D en een Dulciaan 8 bij. Het alleroudst is de Bourdon 8 uit het Bovenwerk die uit 1845 dateert.

Bron: Mense Ruiter orgelmakers, Jan Jongepier en P. van Dijk, Het Historisch Orgel in Nederland 1840-1849, Amsterdam 2002.
(Auteur: Corry de Berg-Hoogerheide)


diaconie

Missie

In het beleidsplan is de missie van de diaconie als volgt vastgelegd:

Onze missie is, dat wij onze gemeente bewust willen maken van de noden in de wereld, zowel van de wereld om ons heen als ook van de wereld verder weg. Onze rol als diaconie zien wij vooral als die van aanjager bij het oppakken van diaconale taken door de gemeente. Wij doen dit onder andere door het houden van presentaties en door stukjes in het kerkblad. Om de bewustwording van de gemeente te vergroten, vinden wij vinden het belangrijk dat wij de wereld van ver weg dichterbij halen en zodoende een gezicht geven. Dit doen we vooral door het uitnodigen van sprekers en gasten.
Tot slot zien wij het als onze taak om jongeren van onze gemeente door een 'diaconale bril' naar de wereld te laten kijken. Dit doen wij door in de kindernevendienst en tienerdienst diaconale thema's te bespreken. Ook vragen wij hun hulp bij bepaalde taken en projecten.
diaconie

Taken

Gedurende het jaar verricht de diaconie de volgende taken:

1. Taken in de eredienst
2. Taken rondom de eredienst
3. Taken rondom de kerkelijke gemeente
4. Taken in de wereld om ons heen
5. Taken in de wereld verder weg
pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is de herderlijke zorg voor de leden van de gemeente en voor hen, die van buiten de gemeente een beroep op ons doen of geestelijke zorg kunnen gebruiken.

Zij die een pastorale taak op zich hebben genomen, lopen een eindje mee op de levensweg van anderen en ondersteunen hen op deze weg door middel van bezoek, gesprek en gebed. Dit gebeurt met name rond kernmomenten in het leven, zoals bij geboorte en doop, trouwen, overlijden en rouw en in tijden van ziekte. Zo belichamen zij in hun werk de zorg die God als Herder voor mensen heeft en zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren, dat pastoraat een taak blijft van de hele gemeente en dat ook naar hen, die werkzaam zijn in het pastoraat, wordt omgekeken.