kerkdienst

Viering op 17 juli 2022

Predikant: Dhr. K.A. Booij
Pianist: Dhr. K.A. Booij
Ambtsdragers: R. van Eerde en T. Andrea

Lector: W. Renaud
Koster: V. Renaud
Camerabediening: H. Bakker
Beeldbewerking: J. Andrea

Audio Opname van deze samenkomst.
KerkPlus bij deze dienst.
Orde van de dienst.

Inleiding op deze dienst (geschreven door K.A. Booij)
In de wereld uitgaan als boodschapper van de Heer. Hoe zou u, jij, wij dat kunnen doen? Er zijn vele wegen! Er zullen echter keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt niet blijven wikken en wegen. Hoe goed of slecht ook zo’n boodschapper kan zijn. Maar eens wil je of moet je een weg kiezen en heb je een boodschapper nodig, op de weg van het leven. Over een dergelijke beslissing gaat het evangelie vanmorgen.

Van harte welkom! En ga na de dienst en een heerlijk kopje koffie dan op weg…….