kerkdienst

Viering op 21 mei 2023.

Predikant: Drs. H.J. Boon
Orgel: R. Paeper
Ambtsdragers: R. van Eerde en T. Vooren

Medewerking wordt verleend door de Morgenstercantorij o.l.v. C. van Gorp.

Beeldbewerking: A. Boot
Camerabediening: H. Eelman
Koster: W. Peelen
Lector: V. Renaud

Audio Opname van deze samenkomst.
KerkPlus bij deze dienst.
Orde van de dienst.

Inleiding op deze dienst (geschreven door H.J. Boon)
Luctor et emergo.
Ik worstel en kom boven. Zo kan ik onze overdenking van vanmorgen wel samenvatten. De zondag van vandaag draagt de naam van Wezenzondag. "Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug", aldus Jezus in zijn bemoediging voor de achterblijvers in een wereld waarin goed en kwaad (nog steeds) veelvuldig langs elkaar heen leven. Verweesd staarden Jezus' leerlingen en volgelingen naar de hemel op de dag van de hemelvaart.
Hoe moet het toch verder zonder de meester die ons leidt naar het goede... ? Dat is een kwestie van worstelen met het antwoord op deze vraag. En op de pinksterdag, de 50e paasdag, zal het antwoord boven water komen. Maar vandaag denken we na, samen met Jezus' leerlingen, als kwetsbare mensen: Verslagen? Of toch nog een uitweg om samen verder te gaan?
U allen alvast een goede dienst toegewenst.