kerkdienst

Viering op 8 mei 2022

Predikant: Ds. C. Ravensbergen
Organist: W. Feenstra
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Ambtsdragers: W. Renaud, I. Hooij, R. van Eerde, E. Zwart, J. Andrea en
T. Vooren.
Lector: I. Hooij
Koster: V. Renaud
Camerabediening: M. Zwart
Beeldbewerking: A. Boot

Audio Opname van deze samenkomst.
KerkPlus bij deze dienst.
Orde van de dienst.

Inleiding op deze dienst (geschreven door C. Ravensbergen)
Het is vandaag moederdag.
In de bijbel horen we regelmatig over moeders. Vaak is er sprake van onvruchtbaarheid, en van één wordt gezegd dat ze maagd is. Dat is Maria, de moeder bij uitstek. Zij heeft dat prachtige lied gezongen, het Magnificat.
‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ (Lukas 1, 46-55). Hierin maakt zij duidelijk wat voor haar het allerbelangrijkste is. Dat God naar ons omziet. Dat heeft hij niet alleen naar haar gedaan, maar ook naar Abraham en zijn nageslacht en hij zal dat blijven doen, naar ons allemaal.