diaconie

Visie diaconie

De visie van de diaconie is als volgt geformuleerd: Vanuit ons contact met God willen wij contact met elkaar (omzien naar elkaar) binnen de gemeente en contact met de samenleving, zowel dicht bij als ver weg.

Deze visie is in in het beleidsplan vastgelegd.

Ons geloof in God is de basis van waaruit wij ons werk in de diaconie verrichten. Onze Bijbelse opdracht is: “omzien naar elkaar”. Dit is het kenmerk van ons diaconale werk. Als diaconie willen wij in het hart van onze kerk zijn: wij zijn dienstbaar aanwezig voor mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben.

Onze diaconale taak houdt niet op bij onze kerkelijke gemeente: wij stellen ons ten doel dat wij hulp bieden waar geen helper is, zowel dichtbij, als ook ver weg. Hierbij streven wij gerechtigheid na en willen wij opkomen voor de zwakkeren.

De activiteiten van de diaconie wordt bekostigd uit de gaven en giften die wij ontvangen. U kunt de diaconie van onze gemeente ondersteunen, door uw gift te storten op: IBAN NL96INGB0005157431 ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente te Wormerveer. Onze gemeente staat geregistreerd als ANBI organisatie.