nieuws

Fysiek kerkbezoek weer beperkt mogelijk

Er zijn weer maximaal 30 mensen welkom tijdens de vieringen. Hiervoor gelden de bekende regels ter voorkomen van de corona verspreiding.
Zang wordt nog door de 4 zangers verzorgd.

Vanaf zondag 16 mei 2021 zijn er weer 30 mensen welkom in onze kerk.
Hiermee volgen wij de ontwikkelingen in de samenleving en de adviezen van de landelijke kerk. De kerkenraad is blij met deze stap in de richting van gewone kerkdiensten. De bekende maatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand en registratie van de bezoekers, zullen nog wel in acht genomen moeten worden.

Helaas kan er niet door de gemeente gezongen worden. Voorlopig blijven we werken met vier zangers en aanwezigen kunnen de liederen in hun eigen liedboek meelezen. De beamer wordt niet gebruikt en de online kerkdienst blijft belangrijk voor alle mensen die de dienst thuis meebeleven. Laten we zo met goede hoop de zomer tegemoet gaan.