nieuws

Weer zingen in de kerk maar nog geen bezoekers

De kerkenraad heeft besloten dat we tot onze volgende vergadering,
11 mei, nog geen gemeenteleden in de kerk toe te laten. De kerkdiensten zullen zolang alleen online toegankelijk zijn.

Ook de kerkenraad van Wormer heeft vergaderd en besloten dat ze nog niet open gaan. Omdat de gemeente van Wormer zelf geen digitale diensten kan verzorgen hebben zij aan ons gevraagd of we de gezamenlijke diensten van de afgelopen 40-dagentijd kunnen voortzetten. Wij als kerkenraad hebben hiermee ingestemd, dus tot 11 mei zullen onze diensten gezamenlijke diensten zijn met Wormer, dit houdt in dat er tijdens deze diensten een ambtsdrager uit Wormerveer en een ambtsdrager uit Wormer aanwezig zullen zijn.

De huidige besmettingscijfers en de druk op de zorg is op dit moment nog erg groot. Reden dat de lockdown landelijk nog wordt voortgezet. De kerk is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en door de kerk open te stellen voor bezoekers geef je als kerk een geheel verkeert signaal af. Daarnaast zouden wij de kerkgangers ook onnodig blootstellen aan mogelijke besmettingen.